Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média > Záštity Ústeckého kraje

 

Záštity Ústeckého kraje

 
logo black
 
 
 
  

Záštita hejtmana Ústeckého kraje a náměstků hejtmana patří mezi čestné pocty, z nichž neplyne nárok na finanční ani jiné hmotné požitky, pokud není kompetentním orgánem rozhodnuto jinak.

Hejtman Ústeckého kraje a náměstci hejtmana mohou poskytnout záštitu nad zvláště důležitými a mimořádně prospěšnými společenskými, kulturními, vzdělávacími a dalšími všeobecně prospěšnými akcemi, které jsou konány obvykle na území Ústeckého kraje.

Podmínky pro udělení záštity jsou následující:

  1. záštitu je nutné uvádět na všech souvisejících materiálech (např. letáky, plakáty, pozvánky, katalogy, atd.),
  2. prezentace této záštity při samotné akci a v médiích,
  3. uvedení symbolů kraje (loga případně znaku) na propagačních materiálech v odpovídající velikosti a na odpovídajícím místě.

Pořadatelům akcí, nad kterými převzal záštitu hejtman Ústeckého kraje nebo náměstek hejtmana, může být na určenou dobu udělen bezplatný souhlas s užíváním loga případně znaku Ústeckého kraje k propagačním a reprezentačním účelům v souvislosti s pořádáním akce. Toto je nutné uvést v žádosti. Použití loga a znaku kraje schvaluje hejtman Ústeckého kraje.

Záštita může být poskytnuta na základě písemné žádosti pořadatele akce v případě, že splňuje výše uvedené podmínky. Žádost se adresuje na hejtmana, popř. náměstka hejtmana Ústeckého kraje. Žádosti shromažďuje a vyřizuje odbor informatiky a organizačních věcí, oddělení mediální komunikace. Záštita se poskytuje písemně, ve formě osvědčení o poskytnutí záštity.

V zájmu urychlení vyřízení Vaší žádosti o záštitu uveďte v žádosti, co nejvíce informací k dané akci, např. viz vzor žádosti.

Po uskutečnění dané akce je nutné kanceláři hejtmana doložit, že během akce byla záštita viditelně a důstojně prezentována (např. zaslat leták, program, pozvánku, závěrečnou zprávu, popř. jiný výstup z akce).

Pro více informací pište na omk@kr-ustecky.cz.

 

Odkazy


 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Média - OMK > Záštity Ústeckého kraje

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies