Orientační nabídka

Ústecký kraj    

Aktuální téma: Životní prostředí a zemědělství


Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí a zemědělství

 

 

Kotlíková dotace

Povodňový plán Ústeckého kraje

Přehled zařízení pro nakládání s autovraky

       

Nové dokumenty 

 • [12.3.2019] Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 [PDF, 1,2 MB]

 • [12.3.2019] Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025
 • [11.3.2019] Program na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 - 2025
  Na základě Sdělení odboru legislativního a odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ve věci záloh na poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a za odebrané množství podzemní vody pro rok 2019, povinnost platit zálohy na poplatek od 1. ledna 2019 ex lege zaniká.

  Finanční prostředky pro rok 2019 tedy zatím nejsou alokovány.

  Informativní materiál bude předložen na nejbližší jednání Rady Ústeckého kraje tj. 27. 3. 2019.

 • [5.3.2019] Zpráva z 8. setkání koordinátorů EVVO [PDF, 184 kB]
  18. února 2019 se v prostorách Krajského úřadu Ústeckého kraje konal již 8. ročník Setkání koordinátorů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO).

  Pořadatelem a gestorem akreditované akce byl Klub ekologické výchovy Praha ve spolupráci s Ústeckým krajem a ZŠ Most, Svážná, která je nejen sídlem krajské skupiny KEV, ale také dlouholetým kolektivním členem KEV.

 • [5.2.2019] Výzva z Programu podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje pro rok 2019 [PDF, 317 kB]
  „Vážené žadatelky, vážení žadatelé, odkaz na interaktivní formulář „Žádost o příspěvek na rok 2019“, v rámci kterého bude nutné vyplňovat žádosti k Programu bude v této sekci zveřejněn nejpozději dne 1. 3. 2019. Sledujte prosím https://www.kr-ustecky.cz/zivotni-prostredi-a-zemedelstvi/ds-99607/p1=204744 a související odkazy na jednotlivé programy.“

 • [5.2.2019] Výzva z Programu pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje pro rok 2019
  Vážené žadatelky, vážení žadatelé,

  vzhledem k navrhované úpravě rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství budou o výši alokovaných finančních prostředků rozhodovat orgány kraje na nejbližších jednáních.

 • [5.2.2019] Výzva z Programu pro rozvoj eko-agro v Ústeckém kraji pro rok 2019 [PDF, 495 kB]
  „Vážené žadatelky, vážení žadatelé, odkaz na interaktivní formulář „Žádost o příspěvek na rok 2019“, v rámci kterého bude nutné vyplňovat žádosti k Programu bude v této sekci zveřejněn nejpozději dne 1. 3. 2019. Sledujte prosím https://www.kr-ustecky.cz/zivotni-prostredi-a-zemedelstvi/ds-99607/p1=204744 a související odkazy na jednotlivé programy.“

 • [31.1.2019] Setkání koordinátorů EVVO
  KEV z.s. ve spolupráci s Ústeckým krajem a Základní školou Svážná, Most pořádají VIII. setkání koordinátorů EVVO Ústeckého kraje. Setkání se koná 18. 2. 2019 od 8:30 hodin v budově A Krajského úřadu Ústeckého kraje, místnost 208A.

  Více informací najdete v příloze.

 • [31.1.2019] Kurz pro pedagogy z  ústeckého kraje - Kritické myšlení a dovednost řešení problémů
  Hledáme 20 pedagogů ZŠ a SŠ z Moravskoslezského a Ústeckého kraje, kteří se chtějí seznámit s metodikou British Council pro začlenění kritického myšlení a dovednosti řešení problémů do každodenní výuky.  Kurz v rozsahu 2+1 den se uskuteční v termínech 21., 22. 2. a 19. 3. 2019.

 • [29.1.2019] Aktualizovaný Program Fondu vodního hospodářství [PDF, 1,5 MB]

 

Tiskové zprávy 

 • [6.2.2019] Projekt Vita-Min vstupuje do své finální fáze
  V rámci projektu Vita-Min – Život s hornictvím proběhla, za účasti všech partnerů a přizvaných odborníků z oblasti báňské problematiky, v pořadí již 2. oborná konference v saském Freibergu, a na ní navazující exkurze v místním rudném dole „Reiche Zeche“.
  Složka dokumentů: Tiskové informace

 • [23.10.2018] Poslední měření kvality v Celiu neprokázalo vyšší míru škodlivin v ovzduší
  Požár na skládce Celio ve středu 19. září 2018 řešil také Ústecký kraj, který nechal provést měření kvality ovzduší v lokalitě Litvínov a Most v souvislosti s požárem skládkového komplexu Celio a.s. V období 19. – 26. 9. 2018 byly provedeny odběry vzorků ovzduší ve vybraných lokalitách města Litvínov a města Most. V laboratořích Zdravotního ústavu byly provedeny analýzy odebraných vzorků. Z analýzy vyplývá, že hodnoty znečišťujících látek v zájmových lokalitách ve sledovaném období nepřekračovaly ani krátkodobé imisní limity.
  Složka dokumentů: Tiskové informace

 • [20.9.2018] Požárem na skládce Celio se bude zabývat Bezpečnostní rada Ústeckého kraje
  Požár na skládce Celio 19. září 2018 řešil také Ústecký kraj. Na místě v době požáru byl člen Bezpečnostní rady Ústeckého kraje náměstek hejtmana Martin Klika a průběh události konzultoval s Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje i zástupci společnosti Celio. „Ústecký kraj nabízel mým prostřednictvím součinnost městu Litvínovu. Město na nabídku pomoci od kraje, především monitoringu zplodin a spadu nebezpečných látek v ovzduší, zareagovalo až po několika hodinách požáru, kvůli kterému byl vyhlášen zvláštní stupeň poplachu,“ uvedl Martin Klika. Příčinami požáru a jeho důsledky se bude Bezpečnostní rada Ústeckého kraje zabývat na nejbližším jednání.
  Složka dokumentů: Tiskové informace

 • [9.9.2018] Sobota v Peruci patřila dožínkovým slavnostem
  Dožínkové věnce, tradiční kroje, regionální výrobky a mnoho dalšího nechybělo na jedenáctých Krajských dožínkách, které jsou každoročním svátkem všech zemědělců a připomínkou důležitosti půdy pro člověka. Dožínkové veselí odstartovalo před polednem tradičním průvodem.
  Složka dokumentů: Tiskové informace

 • [10.8.2018] Smogová situace byla odvolána
  Smogová situace vyhlášená z důvodů vysokých koncentrací troposférického ozonu byla odvolána pro území ústeckého kraje ve čtvrtek 9. 8. 2018 ve 23.10.
  Složka dokumentů: Tiskové informace

 • [9.8.2018] Vyhlášení smogové situace z důvodu vysokých koncentrací troposférického ozonu
  Vyhlášení bylo vydáno ve středu 8. 8. 2018 v 16:31 SELČ pro území Ústeckého kraje. Pro toto území je vyhlášena smogová situace z důvodu vysokých koncentrací troposférického ozonu. Níže naleznete informace pro veřejnost a odkazy na informace Českého hydrometeorologického ústavu.
  Složka dokumentů: Tiskové informace

 
 


Vyhledávání

rozšířené vyhledávání | nápověda

Dotace kraje 

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2013 až 2016 Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na období 2014 - 2020 Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na rok 2014-2016 Fond vodního hospodářství Fond vodního hospodářství


Doporučujeme 

Kontakt 

 
Odbor životního prostředí a zemědělství Garant: Regina Kailová E-mail: kailova.r@kr-ustecky.cz  Adresa:
Velká Hradební 3118/48
40002 Ústí nad Labem
 

 

Natura 2000 v Ústeckém kraji

Ekoecho.cz - Ochrana životního prostředí v Ústeckém kraji 

ISPOP

REVITALIZACE RAŠELINIŠŤ MEZI HOROU SV. ŠEBESTIÁNA A SATZUNG – 1.ETAPA / Revitalisierung der Moore zwischen H. Sv. Šebestiána und Satzung – Phase 1

RENREN - Renewable Energy Regions Network

 

 

Témata 

[CNW:Counter]
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se