Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Školství, mládež a sportCesta: Titulní stránka > Školství, mládež a sport > Dotační programy > Preventivní programy

 

Zemědělství

kontakt: Ing. Alena Krupková, tel.: 475 657 447, e-mail: krupkova.a@kr-ustecky.cz

 
 
 

Zemědělství na území Ústeckého kraje prochází od 90. let transformací spočívající v členění zemědělské velkovýroby na jednotlivé zemědělské subjekty a řešení majetkových vztahů k zemědělské půdě. Pokračuje trend v poklesu počtu zaměstnanců v zemědělské prvovýrobě, což výrazně ovlivňuje život na venkově. V Ústeckém kraji je přibližně 275,5 tis. ha zemědělské půdy, což je přibližně 52 % celé rozlohy Ústeckého kraje. Zavedením plošných dotací v devadesátých letech bylo výrazně ovlivněno zornění zemědělské půdy, rozsáhlé oblasti především ve vyšších polohách pohraničí byly zcela zatravněny. Po vstupu České republiky do Evropské unie mohou zemědělci nárokovat dotační podporu Evropské unie. V současné době má nezastupitelnou roli také stát v podobě nastavení pravidel o prodeji státní půdy a navracení pozemků, dále dotační politika státu a podpora prosazování regionálních potravin. Účinným nástrojem ochrany a usnadnění obhospodařování zemědělských pozemků jsou pozemkové úpravy. Pozemkovými úpravami lze vytvořit podmínky pro efektivnější a racionálnější hospodaření na zemědělské půdě.

 

Intenzivní zemědělské hospodaření je soustředěno do nížinných oblastí kolem řek Labe a Ohře. Velmi kvalitní úrodné půdy s vysokou bonitou nacházející se v těchto částech kraje spolu s vhodnými klimatickými podmínkami předurčují toto území k pěstování tradičních zemědělských plodin (obilniny, řepka olejka, slunečnice, cukrová řepa, chmel otáčivý, ovoce a zelenina). V podhorských a horských oblastech převažuje zemědělství extenzivního charakteru (pastva a využívání luk pro získávání píce). Klimatické podmínky Českého středohoří jsou vhodné pro pěstování ovoce. V Ústeckém kraji má velký význam pěstování chmele hlavně na Žatecku a Lounsku.

V živočišné výrobě dominuje chov drůbeže. Dále je významný chov prasat a skotu, avšak stavy těchto zvířat zaznamenaly v posledních letech pokles. Chov ovcí je v kraji méně významný. V posledních letech jsou ovce využívány také pro udržování porostů stepního charakteru v Českém středohoří za účelem ochrany chráněných a ohrožených rostlin a živočichů.

 

Související odkazy

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Životní prostřední a zemědělství > Zemědělství

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu