Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Školství, mládež a sportCesta: Titulní stránka > Školství, mládež a sport > Konkurzní řízení > Vyhlašené obcemi

 

Aktuality

KONTAKTNÍ OSOBA: Bc. Pavla Pospíšilová, tel.: 475 657 213, e-mail: pospisilova.p@kr-ustecky.cz

 
 
ZměněnoNázev a anotaceZodpovídá
3.7.2019Kurz „Primární logopedická prevence“ [DOC, 126 kB]
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Tak jako v předchozích letech nabízíme učitelkám mateřských (popř. základních) škol kurz „Primární logopedická prevence“, který bude realizován Logopedickou základní školou, Měcholupy 1, příspěvkovou organizací, ve spolupráci s Asociací logopedů ve školství, o. s., která zajišťuje lektory s požadovanou kvalifikací a praxí pro výuku. Výuka probíhá ve dvou částech. První část je čtyřdenní, zpravidla probíhá od pondělí do čtvrtka (34 hodin), druhá část je jednodenní (6 hodin) a proběhne do 60 dnů po ukončení první části. V letošním roce bude proškoleno maximálně 2 x 20 účastníků ve dvou kurzech. Finanční náklady na jednoho účastníka jsou 2 500,-- Kč včetně výukových, metodických a didaktických materiálů, v kurzu bude zajištěn pitný režim. Maximální počet účastníků kurzu je 30.
V případě zájmu zasílejte vyplněné přihlášky zpět na e-mail: pospisilova.p@kr-ustecky.cz a to v termínu do 16. 8. 2019. Na základě usnesení Rady Ústeckého kraje bude vybraným 20 zájemcům v každém kurzu hrazen kurz
Bc. Pavla Pospíšilová
30.4.2019Metodické doporučení k průběhu individuálního vzdělávání dětí v mateřských školách a ověření dosahování očekávaných výstupů [PDF, 450 kB]Bc. Pavla Pospíšilová
30.4.2019Doporučený postup MPSV a MŠMT v případě, že zákonný zástupce nepřihlásí dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání [PDF, 328 kB]Bc. Pavla Pospíšilová
10.4.2018Doporučení veřejné ochránkyně práv k rovnému přístupu k předškolnímu vzděláváníBc. Pavla Pospíšilová
10.4.2018Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání od 1. ledna 2018
Pokud změny uvedené v tomto opatření představují potřeby úprav školních vzdělávacích programů konkrétních škol poskytujících předškolní vzdělávání, uvedou školy své školní vzdělávací programy do souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, ve znění tohoto opatření, nejpozději do 31. srpna 2018.
Bc. Pavla Pospíšilová
3.4.2017Informace o povinném předškolním vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo informační materiály ke změnám v předškolním vzdělávání, které souvisí s novelou školského zákona. Jde o zavedení povinného předškolního vzdělávání, nárokovost mladších dětí na přednostní umístění v mateřské škole a s tím související určení spádovosti školy.
Bc. Pavla Pospíšilová
24.1.2017NIDV k šablonám pro mateřské školy [PDF, 191 kB]Bc. Pavla Pospíšilová
24.1.2017Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s účinností od 1. února 2017
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Bc. Pavla Pospíšilová
24.1.2017Informační materiál ke vzdělávání dětí od 2 do 3 let [PDF, 610 kB]
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává podrobnější informace ke vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let v mateřských školách
Bc. Pavla Pospíšilová
31.8.2016Novela vyhlášky o předškolním vzdělávání, účinná od 1. 9. 2016
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Dne 31. 8. 2016 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a některé další vyhlášky. Jednou z podstatných změn je odložení účinnosti ustanovení o snížení nejvyššího počtu dětí ve třídě za každé zařazené dítě mladší tří let do doby dovršení tří let věku dítěte, ke dni 1. 9. 2020.
Bc. Jarmila Svobodová
14.6.2016Základní informace o změnách v organizaci mateřské školy, změnách souvisejících s podporou společného vzdělávání a doporučených krocích
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Bc. Jarmila Svobodová
23.10.2015Program škola podporující zdraví
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Bc. Jarmila Svobodová
2.9.2015Rozvojový program MŠMT Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016 [DOCX, 35 kB]
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Bc. Jarmila Svobodová
9.2.2015Informační a kontaktní seminář Česko-bavorské výměny pedagogů
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Bc. Jarmila Svobodová
9.2.2015Česko-bavorské výměny pedagogů MŠ a ŠD [PDF, 501 kB]
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Bc. Jarmila Svobodová
19.9.2014Desatero pro rodiče dětí předškolního věku [DOCX, 49 kB]
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.
Bc. Jarmila Svobodová
15.1.2013Jak vybrat školní brašnu? [PDF, 1,3 MB]
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Informace je určena nejen rodičům začínajících školáků ale i rodičům starších dětí, kteří se rozhodli zakoupit pro své dítě novou brašnu. Vedle doporučené hmotnosti tašky jsou v letáku uvedeny a názorně ukázány i další ergonomické faktory významně ovlivňující zátěž na páteř dítěte, jako je tvar brašny, její správné umístění a další. Důležitou součástí jsou také typy, velikost a správně umístění bezpečnostních prvků, chránící dítě před úrazem při přecházení vozovky. Součástí letáku je i výzva určená učitelům, aby zvážili své požadavky na každodenní donášku učebnic a dalších pomůcek.
Bc. Pavla Válková
30.1.2014DVPP [DOC, 352 kB]
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Bc. Pavla Válková
8.1.2013Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Bc. Pavla Válková

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu