Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Školství, mládež a sportCesta: Titulní stránka > Školství, mládež a sport > Dotační programy > Preventivní programy

 

Informace o zdravotnické dokumentaci pro poskytovatele zdravotních služeb

Dokumentace
 
 
 

Informace o zdravotnické dokumentaci pro poskytovatele zdravotních služeb

Poskytovatel zdravotních služeb je povinen vést a uchovávat zdravotnickou dokumentaci a nakládat s ní podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a podle vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci.

Příloha č. 1 vyhlášky - minimální obsah samostatných částí zdravotnické

Příloha č. 2 vyhlášky - zásady pro uchování zdravotnické dokumentace a postup pří jejím vyřazování a zničení po uplynutí doby uchování

Příloha č. 3 vyhlášky - doby uchování zdravotnické dokumentace nebo jejích částí.

            Při zániku oprávnění k poskytování zdravotních služeb, je provozovatel povinen zajistit předání zdravotnické dokumentace a její soupis Krajskému úřadu a to do 10 pracovních dnů (§ 60 zákona č. 372/2011 Sb.). V soupisu zdravotnické dokumentace podle § 59 nebo § 60 se uvede jméno, příjmení pacienta a jeho datum narození.

Krajský úřad neprodleně zajistí předání zdravotnické dokumentace poskytovateli, zvolenému pacientem, a to na základě písemné žádosti pacienta nebo zvoleného poskytovatele (§ 57 zákona č. 372/2011 Sb.).

Poskytovatel zvolený pacientem ke své žádosti připojí písemné vyjádření pacienta o provedené volbě; součástí žádosti je jméno, příjmení pacienta, jeho rodné číslo nebo datum narození, adresa místa trvalého pobytu viz. Tiskopis žádosti

 

 

 
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Zdravotnictví > Oblast zdravotnictví > Informace pro odbornou veřejnost > Informace o zdravotnické dokumentaci pro poskytovatele zdravotních služeb

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu