Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web > Krajský úřad > Sály krajského úřadu

 

Osobní karta

 
 
 

Detail záznamu

                                   Název: Svazek obcí Vejprtska

Právní forma: DSO

Název: Svazek obcí Vejprtska
Rok registrace: 1993                                   Datum založení: 27.08.1993
Registrační číslo: 5/1993-ZS (OkÚ Chomutov)

Sídlo: Vejprty
Adresa: Tylova 6, 431 91 Vejprty
Orgány (kterými subjekt jedná): Zasedání orgánu svazku; Předseda svazku; Zástupce-zmocněnec zasedání orgánu SOV.

Statut. zástupce: Jitka Gavdunová, předseda SOV; Petr Mlejnek, zástupce-zmocněnec zas. orgánu SOV.

Členové: města: Vejprty; obce: Kovářská, Kryštofovy Hamry, Loučná pod Klínovcem, Měděnec.

Předmět činnosti: a) jednotná správa a řízení obecních vodovodů a kanalizací, skupinových vodovodů a kanalizací a dalších společných částí z majetku obcí, které slouží výrobě a rozvodu vody, k odvodu a likvidaci odpadních a dešťových vod na principu investiční a cenové solidarity členů Svazku ve smyslu zákona o obcích, b) racionální využívání zdrojů vody a činností, souvisejících s vodohospodářskými funkcemi složek přírodního prostředí regionu, c) zajištění zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod členů Svazku, d) sdružování mechanizačních a pracovních kapacit měst a obcí v případě překonávání následků havárií a živelních pohrom, poškozujících či ohrožujících nejen zásobování pitnou vodou a odvod odpadních vod jednotlivých členů, ale i ostatní prioritní aktivity a zájmů sdružených obcí, e) sdružování finančních, hmotných a pracovních prostředků a koordinace postupu při získávání dotací a subvencí pro budování a rozvoj společných zařízení, f) vytvoření a obhospodařování společného Fondu rozvoje pro realizaci rozsáhlejších akcí, spojených s rozvojem, obnovou a rekonstrukcemi zařízení v členských městech a obcích, g) společné zpracování, předkládání a schvalování regionální koncepce rozvoje, obnovy, rekonstrukce společných, ale i obecních zařízení v rozsahu českých a evropských standardů, h) koordinace prvků sociálního rozvoje a občanské vybavenosti zúčastněných měst a obcí, včetně vytváření koncepcí a ovlivňování tvorby cen dodávek energií, i) společná ekologická politika zúčastněných měst a obcí v oblasti vytváření, ukládání, zneškodňování, přepravě a likvidace odpadů, j) koordinace obecních záměrů v územním plánování v regionálním měřítku, k) slaďování zájmů a činností místních samospráv a společné ovlivňování výkonu státní správy v zájmovém území, l) koordinace významných investičních akcí v zájmovém území, m) vytváření, projektování a realizace společných projektů, akcí a aktivit, n) všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území, o) zastupování členů sdružení při jednání o společných věcech s třetími osobami (orgány státní správy, obchodními partnery, kontrolními orgány apod.), p) vytváření předpokladů pro podnikatelskou a spolkovou činnost, q) propagace sdružení a jeho zájmového území. aktualizace (rozšíření) dne 24.05.2004.

Poznámka:

 
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu