Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web > Úřední deska

 

Osobní karta

 
 
 

Detail záznamu

                                   Název: Svazek obcí Úštěcko

Právní forma: DSO

Název: Svazek obcí Úštěcko
Rok registrace: 2006                                   Datum založení: 28.03.2006
Registrační číslo: 254/SČaKŽÚ/2006-DSO

Sídlo: Úštěk
Adresa: Mírové nám. 83, 411 45 Úštěk
Orgány (kterými subjekt jedná): členská schůze; předseda svazku; místopředseda svazku; revizní komise

Statut. zástupce: Ing. Bohumír Jasanský, předseda; Zuzana Petková, místopředsedkyně.

Členové: Úštěk; Drahobuz; Horní Řepčice; Chotiněvec; Levín; Lovečkovice; Snědovice.

Předmět činnosti: 1. Spolupráce a plnění úkolů v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, rozvoje cestovního ruchu a péče o památky. 2. Zabezpečování čistoty obce, správa veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvoz komunálních odpadů a jejich nezávadné zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod. 3. Zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti. 4. Spolupráce a plnění úkolů v oblasti ochrany ovzduší, úkolů souvisejících se zabezpečením přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí. 5. Spolupráce při správě majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních a dalších zřízení. 6. Přeshraniční spolupráce bez potřeby vzniku nové právnické osoby. Svazek může být členem mezinárodních sdružení a právnických osob s mezinárodním prvkem. 7. Svazek obcí si může vyhradit jakýkoliv další předmět činnosti.

Poznámka:
 
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu