Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Školství, mládež a sportCesta: Titulní stránka > Školství, mládež a sport > Dotační programy > Preventivní programy

 

Osobní karta

 
 
 

Detail záznamu

                                   Název: Mikroregion Lesenská pláň

Právní forma: DSO

Název: Mikroregion Lesenská pláň
Rok registrace: 2007                                   Datum založení: 10.08.2007
Registrační číslo: 15570/SČaKŽÚ/2007-DSO

Sídlo: Vysoká Pec
Adresa: Obecní úřad Vysoká Pec, Julia Fučíka č.p. 46, 431 59 Vysoká Pec
Orgány (kterými subjekt jedná): vallá hromada, předseda, místopředseda, dozorčí rada

Statut. zástupce: Milan Čapek, předseda Ing. Jan Juřina, místopředseda

Členové: obce: Vysoká Pec; Boleboř; Nová Ves v Horách; Hora Sv. Kateřiny

Předmět činnosti: a) Předmětem činnosti svazku obcí je: 1. Rozvoj cestovního ruchu. 2. Vytváření podmínek pro ekonomický rozvoj mikroregionu, zlepšení podmínek zaměstnanosti a zlepšení sociálních podmínek pro občany mikroregionu. 3. Společný postup při dosahování ekologické stability v zájmovém území a jeho trvale udržitelného rozvoje. 4. Koordinace významných investičních akcí v zájmovém území. 5. Koordinace obecních územních plánů a území plánování v regionálním měřítku. 6. Slaďování zájmů a činností místních samospráv a společné ovlivňování výkonů státní správy v zájmovém území. 7. Vytváření, zmnožování a správa společného majetku sdružení. 8. Vytváření podmínek pro zajištění a rozvoj komunitního systému péče o zdraví občanů mikroregionu. 9. Podpora vzdělanosti v mikroregionu. 10. Snaha o zachování kulturního dědictví a obnova památek v mikroregionu. 11. Zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové technické a jiné agendy jednotlivých společných akcí. 12. Propagace svazku obcí a jeho zájmového území. b) Za předmět činnosti svazku obcí se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinností svazku obcí dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy a záměry svazku obcí jako celku. Pro naznačené akce a aktivity jmenuje valná hromada starostů odpovědné osoby, vybaví je podpisovým právem a pověří je koordinací a účetním a dokladovým zabezpečením těchto akcí a aktivit. c) Svazek obcí je oprávněn zakládat samostatně nebo s dalšími účastníky podnikatelské a nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem.

Poznámka:

 
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu