Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web > Krajský úřad > Sály krajského úřadu

 

Osobní karta

 
 
 

Detail záznamu

                                   Název: Mikroregion České Švýcarsko

Právní forma: DSO

Název: Mikroregion České Švýcarsko
Rok registrace: 2004                                   Datum založení: 20.10.2004
Registrační číslo: 653/ORG/122530/2004-SO (KÚ Ústí n.L.)

Sídlo: Libouchec
Adresa: Libouchec čp. 211, 403 35 Libouchec
Orgány (kterými subjekt jedná): 1) Správní rada, předseda svazku obcí, místopředseda svazku obcí, dozorčí rada. 2) V odůvodněných případech může být rozhodnutím správní rady zřízen další dočasný poradní orgán svazku obcí - výbor, komise apod.

Statut. zástupce: Ing. Jiří Štěrba, předseda svazku obcí, Petr Schlösinger, místopředseda svazku obcí.

Členové: města: Jílové; obce: Libouchec, Velké Chvojno, Petrovice, Telnice.

Předmět činnosti: 1) Účelem založení a budoucího působení svazku obcí je: prohlubování regionální spolupráce, propagace regionu, ochrana přírody, životního prostředí a kulturního dědictví, koordinace postupu při obnově venkova, úsilí o zlepšení životních podmínek pro občany sdružených obcí, podpora podnikání v rámci regionu, podpora vytváření pracovních příležitostí pro občany svazku obcí. Cílem činnosti svazku bude společný postup obcí k zajištění všestranného rozvoje území Mikroregionu České Švýcarsko integrující obchodně podnikatelské, vědecko technologické a rezidenční záměry a projekty v uspořádaný a harmonický celek, který využívá synergie ekonomických a sociálních vztahů a vazeb a respektuje krajinně - architektonický ráz lokality. 2) Plnění účelu shora uvedeného bude svazek obcí dosahovat především: společným projednáváním důležitých společných otázek, shromažďováním prostředků, materiálu, vybavení apod. potřebných ke splnění společných cílů, výměnou poznatků a zkušeností, společným působením na státní orgány, organizace, včetně organizací mezinárodních, navazováním potřebných kontaktů, vzájemnou pomocí jednotlivých obcí, zveřejňováním problémů a pod. 3) Za předmět činnosti svazku obcí se považují i takové aktivity, které se netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinností svazku obcí dbát, aby jejich výsledky byly v souladu se zájmy a záměry svazku obcí jako celku.

Poznámka:
 
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu