Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Školství, mládež a sportCesta: Titulní stránka > Školství, mládež a sport > Dotační programy > Preventivní programy

 

Osobní karta

 
 
 

Detail záznamu

                                   Název: Euroregion Labe / EUROREGION LABE (zkratka: EL)

Právní forma: DSO

Název: Euroregion Labe / EUROREGION LABE (zkratka: EL)
Rok registrace: 1992                                   Datum založení: 21.08.1992
Registrační číslo: S - 02 - 92 - VV (OkÚ Ústí n.L.)

Sídlo: Ústí nad Labem
Adresa: Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem
Orgány (kterými subjekt jedná): a) Sněm EL; b) Rada EL; c) Kontrolní komise EL; d) předseda (resp. místopředseda) EL; c) Ředitel EL; e) Smírčí komise EL.

Statut. zástupce: Mgr. Jan Kubata, předseda EL Ing. Petr Medáček, 1. výkonný místopředseda EL, Mgr. Miroslav Samler, 2. místopředseda EL, Mgr. Vladimír Lipský, ředitel EL (v rozsahu dle Stanov EL ze dne 25.03.2003).

Členové: Města a obce okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí n.L. (k datu 24.3.2009 - celkem 89 členů)

Předmět činnosti: ÚČEL EL (čl. 2.1) - podpora rozvoje a spolupráce zejména v oblastech: územního a regionálního plánování; zachování a zlepšování životního prostředí; rozvoje hospodářství a vyrovnání resp. růstu životní úrovně; výstavby a přizpůsobení infrastruktury přesahující státní hranice; prevence před živelnými pohromami, haváriemi, požáry apod.; přeshraniční osobní dopravy; turistiky a sportu; kulturní výměny a péče o kulturní dědictví; humanitní, sociální a vzdělávací spolupráce; vzájemného setkávání občanů. PŘEDMĚT ČINNOSTI EL (čl. 2.2.): posilování vzájemné informovanosti členů o výkonu jejich působnosti; koordinace a vzájemná spolupráce členů při řešení problémů v oblastech vymezených účelem založení EL; podpora navazování partnerských vztahů se subjekty s podobným účelem a předmětem činnosti na území ČR a v zahraničí; spolupráce s odbornými institucemi působícími v oblastech vymezených účelem založení EL; příprava, projednání a přijímání společných stanovisek a doporučení, určených dotčeným orgánům veřejné správy, dalším subjektům působícím v oblastech vymezených účelem založení EL a občanské resp. odborné veřejnosti a projednávání těchto stanovisek s adresáty; propagace činnosti EL; realizace investičních a neinvestičních projektů směřujících k rozvoji území EL.

Poznámka: T
 
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu