Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web

 

Státní zdroje

 
 
 

25 pro OSVČ

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzace-osvc/Zadost-pro-OSVC/zadost-webova-aplikace

 

ANTIVIRUS

MPSV ČR – podpora zaměstnanosti

https://www.mpsv.cz/antivirus

Úřad práce ČR – příjem žádostí do programu

https://www.uradprace.cz/web/cz/-/program-antivirus

Nejčastější chyby v žádostech

https://www.uradprace.cz/web/cz/-/nejcastejsi-chyby-v-zadostech-antivir-1

Informace Ministerstva financí pro veřejnost o opatřeních v souvislosti s koronavirem COVID-19

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/koronavirus-covid-19

https://svetneziskovek.cz/aktualne-z-nezisku/neziskove-organizace-zrejme-mohou-zadat-o-podporu-z-programu-antivirus

 
Kompletní přehled pomoci podnikatelům a živnostníkům

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/koronavirus/

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/prehled-pomoci-podnikatelum-a-zivnostnikum--253649/?fbclid=IwAR2EFDylAVKDvRDmkSiTALnQYbJK-tAQWEKMYCqrAl6U2OwDjPD5V2egYEw

 

Pomoc podnikatelům a živnostníkům:

·         Balíček opatření na podporu dopravy. Dopravcům nákladní kamionové dopravy odloží platby za mýto i silniční daň. Také se posílí investice do dopravní infrastruktury a pomoci by se měli dočkat i pendleři cestující mezi Českem a Slovenskem či Polskem. Podrobnosti na https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Balicek-opatreni-na-podporu-dopravy-schvalen?returl=/Media/Media-a-tiskove-zpravy

·         Liberační balíček, kterým se podnikatelům promíjí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob, zavádí institut zpětného působení daňové ztráty, posunuje termín pro podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, promíjí daň z přidané hodnoty u zboží, které je dodáno bezúplatně, řeší příslušenství silniční daně aj. Podrobnosti na https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danove-oblasti-se-rozsiri-37943

Některá jsou v legislativním procesu a navrhují se další, leták se základními informacemi

·         Balíček na obnovu kultury. Z vládní rozpočtové rezervy se uvolní 770 milionů korun na podporu nestátních uměleckých subjektů a až 300 milionů korun na sanování dopadů na příspěvkové organizace Ministerstva kultury v závislosti na tom, zda omezení přijatá vládou budou trvat i po 31. květnu. Peníze se využijí například na zpřístupňování umění prostřednictvím digitálních technologií, podporu regionální kultury a další nezávislé umělecké subjekty. Podrobnosti na https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/vlada-schvalila-balicek-ministra-zaoralka-na-zachranu-kultury-4-cs3727.html

·         Tzv. kurzarbeit, tedy finanční kompenzace pro zaměstnavatele, kterým současná situace znemožnila přidělovat práci zaměstnancům z důvodu nařízení karantény či péči o dítě u významné části zaměstnanců, kteří prokáží, že nemohou vyrábět z důvodu omezení dostupnosti nezbytných vstupů nebo že důvodem přerušení činnosti firmy je omezení poptávky po jejích výrobcích či službách. Podrobnosti na https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus

·         Pomoc pro koronavirovou epidemií postižené zemědělce. Díky ní bude možné například akceptovat odložení splátek u komerčních úvěrů poskytnutých Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem či poskytnout garantovanou podporu i na provozní financování. Podrobnosti na http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2020_ministr-toman-musime-udrzet-chod.html

·         Bezúročné půjčky Úvěr COVID I s ročním odkladem splátek. MPO je připravilo ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB). Žádat o ně bylo možné od 16. března, alokace je 5 miliard Kč. Podrobnosti najdete na https://www.cmzrb.cz/podnikatele/uvery/uver-covid/

·         Program COVID II. Ještě víc reaguje na potřeby firem a živnostníků. OSVČ i malým a středním podnikům bude ČMZRB ručit za úvěry u komerčních bank a také jim přispěje až milion korun na úhradu úroků. Podpořeno by tak mohlo být více než sedm tisíc projektů v souhrnné hodnotě okolo dvaceti miliard korun. Podrobnosti na https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii/

·         "Ošetřovné" pro OSVČ. Tedy dotace ve výši 424 Kč za každý den v karanténě/ošetřování člena rodiny. Jde o obdobu ošetřovného u zaměstnanců. Vyplácet ho bude MPO. Podrobnosti na https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vyrizovani-_osetrovneho_-osvc-se-mpo-snazi-maximalne-usnadnit-i-s-pomoci-inteligentniho-formulare--253780

Podmínky dotační výzvy a související on-line žádost na www.mpo.cz/osetrovneosvc

·         Přímá podpora OSVČ. Jde o podpůrné opatření pro OSVČ, díky kterému ti, kteří byli současnou pandemií a souvisejícími opatřeními vlády zasaženi nejvíce, získají přímou podporu ve výši 25 000 Kč. Mimořádný titul se bude vyplácet na základě žádosti doručené Finanční správě, a to až do odvolání nouzového stavu. Podrobnosti včetně formuláře žádosti na https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-spousti-primou-podporu-pro-zasazene-o-38055

·         Zrušení poplatků za odesílání datových zpráv. Platí od 24. března do odvolání, jde o podporu dálkové formy kontaktů s úřady a institucemi. Podrobnosti na https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22241320&doctype=ART

·         Programy Technologie COVID 19 a Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19. Podporují výrobu zdravotnických prostředků a vývoj a nasazení nových technologií pro boj proti koronavirové nákaze. Podrobnosti na https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-podporuje-ceske-firmy-v-boji-s-covid-19--schvaleny-nove-programy--253656/

·         Program The Country For Future (CFF) pro inovační projekty. Zaměřuje se na oblasti národního start-up a spin-off prostředí, digitalizaci a chytré investice a mimo jiné podporuje usnadnění robotizace, automatizace a prosazování inovací ve firmách s důrazem na malé a střední podniky v souladu s definovanými standardy Průmyslu 4.0 a klíčovými trendy perspektivních odvětví. Podrobnosti na https://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/vyhlaseni-druhe-verejne-souteze-v-programu-the-country-for-the-future-_-zamereni-covid-19--253794/

·         Bezplatné individuální exportní poradenství. Poskytuje 58 expertů na teritoria celého světa z agentury CzechTrade. A to jak přes českou centrálu v Praze, tak i v zahraničních kancelářích. Podrobnosti na https://www.czechtrade.cz/media/tiskove-zpravy/archiv/czechtrade-nove-poskytuje-bezplatne-individualni-exportni-poradenstvi

·         Bankovní produkty ČEB. Předexportní financování, úvěry, odkup pohledávky či záruční produkty na uvolnění cashflow. Služby českým firmám od České exportní banky (ČEB) ve spolupráci s Exportní a garanční pojišťovací společností (EGAP). Podrobnosti na https://www.ceb.cz/novinky/tiskove-zpravy/ceb-nabizi-exporterum-pomoc-a-zvyhodnene-podminky/

·         Propojování firemních nabídek státu či firem navzájem. Platformu www.spojujemecesko.cz + www.covpoint.org , kde lze nabídnout produkty a služby státu nebo dalším společnostem a také poptávat pomoc od ostatních, spustila agentura CzechInvest ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zdravotnictví a Svazem průmyslu a dopravy ČR. Podrobnosti na https://www.czechinvest.org/cz/Homepage/Novinky/Brezen-2020/CzechInvest-spousti-platformu-Spojujeme-Cesko 

MZE ČR

http://eagri.cz/public/web/mze/ (9. kolo výzvy)

·         Více financí na Program rozvoje venkova. Peníze mají pomoci řešit krizovou situaci podnikatelů v zemědělství, potravinářství a lesnictví s cílem zajistit potravinovou soběstačnost obyvatel ČR a navýšit výrobní kapacity potravinářského průmyslu. Na tyto účely se z vládní rozpočtové rezervy uvolní celkem 3,3 miliardy korun.

·         Více financí pro Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond. Rozpočet fondu, který podporuje zemědělce a lesníky, se posílí o jednu miliardu korun. To mimo jiné umožní akceptovat odložení splátek u komerčních úvěrů, uvolnit nebo snížit zástavy peněžních vkladů či souhlasit s odkladem splátek jistiny poskytnutých úvěrů. Podrobnosti na http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2020_na-zvyseni-sobestacnosti-dostanou.html

MMR ČR

·         Podpora nájemníků

https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/vsechna-opatreni-a-pomoc-mmr-pri-pandemii-covid-19/podpora-najemniku

·         Cestování v době koronaviru

https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/vsechna-opatreni-a-pomoc-mmr-pri-pandemii-covid-19/cestovani-v-dobe-koronaviru

·         Podpora žadatelů a příjemců evropských dotací

https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/vsechna-opatreni-a-pomoc-mmr-pri-pandemii-covid-19/zadatele-a-prijemci-evropskych-dotaci
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Obnova > Státní zdroje

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu