Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Školství, mládež a sportCesta: Titulní stránka > Školství, mládež a sport > Konkurzní řízení > Vyhlašené obcemi

 

MPSV - obědy do škol

 
 
 

Operační program potravinové a materiální pomoci v Ústeckém kraji

Logo

      

Název výzvy

Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi

     

Číslo výzvy

30_20_010

     

Finanční alokace výzvy

 100 000 000 Kč

     

Žadatelé

Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou všechny kraje ČR včetně hlavního města Prahy

     

Příjemce

Kraj, samosprávní jednotka dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích

     

Partneři

Oprávněnými partnery s finančním příspěvkem jsou v této výzvě mateřské, základní školy a víceletá gymnázia na území Ústeckého kraje, případně samotná zařízení školního stravování, pokud nejsou vázána na partnerské školy

     

Cílová skupina

Děti ze sociálně slabých rodin ve věku 3 – 15 let navštěvující školu (základní nebo mateřskou školu či víceleté gymnázium), které se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí nacházely v hmotné nouzi (rozhodné období 1. 5. 2020 až 30. 9. 2020)

     

Cíl projektu

Cílem projektu je zajistit ve školním roce 2020/2021 stravování pro děti v hmotné nouzi navštěvující mateřské a základní školy a víceletá gymnázia v Ústeckém kraji. Také zvýšit jejich školní docházku, účast na předškolním vzdělávání a celkově integraci do společnosti. 

     

Datum zahájení realizace projektu

1. 9. 2020 

     

Datum ukončení realizace věcných aktivit projektu

30. 6. 2021

     

Vyhlašovatel

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Oddělení ostatních evropských fondů (adresa na kontaktní místo: Kartouzská 200/4, 150 00 Praha 5)Co je potřeba pro zapojení školy do projektu?

Škola vyplňuje pouze níže uvedené tabulky, všechny ostatní podklady budou zaslány po předložení projektové žádosti Ústeckým krajem.

1. Podklad pro zapojení školy do projektu - 24. 4. 2020

2. Souhlas zřizovatele - 24. 4. 2020

3. Formulář finanční identifikace partnera - 24. 4. 2020

Podklady včetně návodu k vyplnění naleznete v příloze.

      Termíny byly prodlouženy!!!

V případě zájmu o zapojení do projektu je nezbytné nejpozději do 24. 4. 2020 zaslat výše uvedené podklady (zasílejte pouze e-mailem) na adresu soukupova.m@kr-ustecky.cz.    


Kontaktní osoba    

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Oddělení organizací a koncepcí
Bc. Michaela Králiková Soukupová
tel.: 475 657 420
e-mail: soukupova.m@kr-ustecky.cz


       

           

       

      

   

 

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Školství, mládež a tělovýchova > MPSV - obědy do škol

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu