Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web

 

Přehled dokumentů

Zobrazeno je 25 z celkem 18518 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 741  další stránka >
 
ZměněnoNázev a anotaceŘazeno sestupně Zodpovídá
7.6.2013Provincie Malaga v jižním Španělsku hledá partnery pro vytvoření sítě kontaktních míst projektu Erasmus pro mladé podnikatele
Erasmus pro mladé podnikatele je přeshraniční výměnný program, který umožňuje novým nebo začínajícím podnikatelům učit se od starších a zkušenějších podnikatelů z malých či středních podniků v ostatních zemích Evropské unie. Hostující podnikatel prostřednictvím programu získá nové nápady, informace o trzích v zahraničí nebo možnost spolupracovat se zahraničními partnery. Program, který přináší jak začínajícím tak zkušenějším podnikatelům přidanou hodnotu k jejich podnikání, je částečně financován z prostředků Evropské unie
Složka dokumentů: PROJEKTOVÉ NABÍDKY!
Ing. Jitka Zimová
7.6.2013Obec Vigolo Vattaro z oblasti Trentina v Itálii hledá partnerské město pro navázání dlouhodobé spolupráce
Vigolo Vatarro hledá město/obec s podobnou socio-ekonomickou strukturou pro navázání dlouhodobého partnerství.
Složka dokumentů: PROJEKTOVÉ NABÍDKY!
Ing. Jitka Zimová
7.6.2013Regionální středisko kultury v Katovicích (Polsko) hledá partnery do projektu Grundtvig - výměnné programy pro dospělé
Regionální středisko kultury v Katovicích hledá organizace zaměřující se na vzdělávání dospělých, poradenství nebo výzkumné činnosti, se kterými by podaly projektovou žádost v rámci programu Gruntvig.
Složka dokumentů: PROJEKTOVÉ NABÍDKY!
Ing. Jitka Zimová
7.6.2013Město Falkenberg (Švédsko) hledá partnery se zkušenostmi s rozvojem městského centra
Město Falkenberg hledá partnery pro vytvoření projektu v rámci programu Evropa pro občany, opatření 1.2.: Tématické sítě mezi partnerskými městy. Projekt se zaměří na výměnu zkušeností a znalostí o tom, jak rozvíjet a udržovat městská centra.
Složka dokumentů: PROJEKTOVÉ NABÍDKY!
Ing. Jitka Zimová
7.6.2013Město Telve z oblasti Trentino v Itálii hledá evropské město pro dlouhodobé partnerství
Město Telve leží v atraktivní oblasti Trentina v Itálii a při příležitosti letošního Evropského roku občanství chce navázat dlouhodobé partnerství s městem o velikosti 2000 – 5000 obyvatel. V rámci partnerství se chce zaměřit na osvětu mladých lidí a podpořit v nich identitu evropského občanství. Projekt je podporován z programu Evropa pro občanství, opatření 1.1 Městská partnerství.
Složka dokumentů: PROJEKTOVÉ NABÍDKY!
Ing. Jitka Zimová
6.6.2013Regionální rozvojová agentura Murcia hledá partnery do projektu z programu CIP
Regionální rozvojová agentura Murcia hledá partnery za účelem vytvoření konsorcia pro předložení projektu z programu CIP: Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace, výzva 62-G-ENT-CIP-13-N04C031 – Podpora klastrů za účelem dosažení světové úrovně.
Složka dokumentů: PROJEKTOVÉ NABÍDKY!
Ing. Jitka Zimová
6.6.2013Sportovní asociace z Hertfordshire z regionu Východní Anglie hledá partnery pro rozšíření zavedených projektů zaměřených na práci trenérů
Sportovní asociace z Herfordshire hledá partnery pro předložení projektu v rámci Přípravné akce: Evropské partnerství v oblasti sportu (výzva EK: 2013/C 120/08). Hlavním cílem této přípravné akce je příprava budoucích akcí EU zejména v rámci kapitoly o sportu v navrhovaném programu Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport na období 2014–2020 („Erasmus pro všechny“).
Složka dokumentů: PROJEKTOVÉ NABÍDKY!
Ing. Jitka Zimová
5.6.2013Hrabství Essex hledá partnery do projektu z programu CIP
Hrabství Essex hledá lead partnera a další partnery do projektu z programu CIP: Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace, výzva 76-G-ENT-CIP-13-C-N05S00 - Evropská inovační designová platforma.
Složka dokumentů: PROJEKTOVÉ NABÍDKY!
Ing. Jitka Zimová
5.6.2013Lyceum v Chemillé ve Francii hledá partnerskou školu
Odborné lyceum se zaměřením na sociální péči hledá partnerské školy v Evropě se stejným zaměřením, které mají v rámci svého studijního programu zavedené povinné praxe. Cílem je navázání dlouhodobé spolupráce mezi školami.
Složka dokumentů: PROJEKTOVÉ NABÍDKY!
Ing. Jitka Zimová
5.6.2013Veřejná organizace MFR (Rural Family Homes) ve francouzském regionu Pays de la Loire hledá partnera pro projekt v programu „Erasmus pro všechny“
Jedná se o projekt na téma „Role rodičů ve vzdělávání mladých lidí v Evropě“, který bude financovaný z programu Erasmus pro všechny. Cílem je podnítit evropskou soudržnost a identitu mezi mladými lidmi s pomocí jejich rodičů.
Složka dokumentů: PROJEKTOVÉ NABÍDKY!
Ing. Jitka Zimová
5.6.2013Město Narni z regionu Umbria (Itálie) hledá partnery do projektu „Evropská síť středověkých sportů a her“
Cílem projektu je rozvoj evropské kulturní rozmanitosti pomocí podpory a ochrany tradičních sportů a her. Projekt bude financován v rámci přípravné akce „Evropská partnerství v oblasti sportu“ v Prioritě 3: Propagace tradičních evropských sportů a her. Hlavním cílem je podpořit evropskou sounáležitost a lokální tradice a kulturu pomocí propagace tradičních sportů. Do projektu se zapojí partneři z 5 členských zemí EU.
Složka dokumentů: PROJEKTOVÉ NABÍDKY!
Ing. Jitka Zimová
5.6.2013Vzdělávací institut z Kypru hledá partnery do projektu
Vzdělávací institut z Kypru hledá partnery pro podání projektu v rámci výzvy Evropské komise
EAC/S05/2013 - Sítě národních organizací gramotnosti
Složka dokumentů: PROJEKTOVÉ NABÍDKY!
Ing. Jitka Zimová
4.6.2013Výzkumná agentura z regionu Umbria v Itálii hledá partnery pro vytvoření nové mezinárodní sítě v rámci programu Erasmus pro mladé podnikatele
Erasmus pro mladé podnikatele je přeshraničním výměnným programem, který umožňuje novým podnikatelům poučit se ze zkušenosti zahraničních podnikatelů, což jim následně usnadní založit jejich firmu v domovské zemi.
Složka dokumentů: PROJEKTOVÉ NABÍDKY!
Ing. Jitka Zimová
4.6.2013Technická univerzita v Cartageně hledá partnera do projektu v programu Erasmus pro mladé podnikatele
Technická univerzita v Cartageně (oblast Murcia, Španělsko) hledá partnery do programu Erasmus pro mladé podnikatele. Univerzita se snaží povzbuzovat a podporovat mladé podnikatele v oblasti ICT, konkrétně v oblasti aplikací pro mobilní přístroje.
Složka dokumentů: PROJEKTOVÉ NABÍDKY!
Ing. Jitka Zimová
23.5.2013Zapojte se jako zprostředkovatelská organizace do programu Erasmus pro mladé podnikatele
Evropské seskupení pro územní spolupráci Pyrénées-Méditerranée (dále jen ESÚS) (http://www.euroregio.eu/) hledá partnery pro projekt v rámci programu Erasmus pro mladé podnikatele.
Složka dokumentů: PROJEKTOVÉ NABÍDKY!
Ing. Jitka Zimová
21.5.2013Obec Falkenberg hledá partnera do projektu „Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků v oblasti rovného přístupu k dětem a včasného rozpoznání jejich diskriminace“
Obec Falkenberg by se ráda podílela jako partner na návrhu projektu, jehož cílem je zvyšování dovedností všech pedagogických pracovníků v oblasti rovného přístupu k dětem a včasného podchycení diskriminace či ponižujícího zacházení mezi dětmi. Projekt by se řešil v programu „Základní práva a občanství“, „Erasmus pro všechny“ nebo jakéhokoliv jiného podobného programu EU, který by toto téma obsáhl.
Složka dokumentů: PROJEKTOVÉ NABÍDKY!
Ing. Jitka Zimová
21.5.2013Evropská komise vydala prognózu, že by v druhé polovině roku 2013 mělo dojít ke stabilizaci hospodářství EU
Po několikaleté finanční krizi by podle prognózy Evropské komise mělo v druhé polovině roku 2013 dojít k hospodářskému růstu EU.
Složka dokumentů: Zprávy z Bruselu
Ing. Jitka Zimová
21.5.2013Jak vidíte Evropský rok občanství vy? Zapojte se do soutěže!
Zapojte se do kreativní soutěže o výlet do Bruselu, iPad a otištění Vašeho výtvoru v odborné publikaci Výboru regionů
Složka dokumentů: Zprávy z Bruselu
Ing. Jitka Zimová
21.5.2013Řecká organizace TRIKOMIA hledá partnery do projektu v programu Mládež v akci
Řecká nevládní organizace TRIKOMIA, která se zaměřuje na opatření podporující sociální začleňování mladých lidí, hledá partnery pro projekt „Zvýšení motivace mladých lidí za účelem účasti mladistvých ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2014.“
Složka dokumentů: PROJEKTOVÉ NABÍDKY!
Ing. Jitka Zimová
13.5.2013Projekt BEST - Vytváření evropského občanství v malých městech
Město Castelnuovo Magra hledá partnery pro společné předložení projektu v rámci programu Evropa pro občany (Akce 2.1). Tento projekt bude zaměřen na podporu a prohloubení znalostí politik EU mezi mladou a starší populací.
Složka dokumentů: PROJEKTOVÉ NABÍDKY!
Ing. Jitka Zimová
13.5.2013Evropská komise jedná o levnějších, transparentnějších a přístupnějších bankovních účtech
Bankovní účty se v dnešní době staly nedílnou součástí našeho všedního života, umožňují nám provádět a přijímat platby, nakupovat on-line, ale také platit účty za telefon, elektřinu, plyn, aj. Podle nedávných studií nemá bankovní účet okolo 58 milionů obyvatel EU ve věku nad 25 let.
Složka dokumentů: Zprávy z Bruselu
Ing. Jitka Zimová
9.5.2013Evropská komise podala návrhy na zlepšení občanských práv v EU
Rok 2013 je rokem občanství v EU a v této souvislosti se Evropská komise snaží poukázat na problémy s prosazováním občanských práv. Nové návrhy by měly odstranit překážky při jejich uplatňování a usnadnit život, práci či nakupování kdekoliv v EU.
Složka dokumentů: Zprávy z Bruselu
Ing. Jitka Zimová
9.5.2013Mikroregion Los Monegros (Španělsko) hledá partnery pro zapojení do projektu v rámci programu Evropa pro občany 2007-13
Los Monegros hledá 3 partnerské obce nebo mikroregiony, které pracují s aktivní politikou zaměstnanosti a chtějí nalézt nová inovativní řešení a metodiky v oblasti participace občanů na lokální úrovni.
Složka dokumentů: PROJEKTOVÉ NABÍDKY!
Ing. Jitka Zimová
9.5.2013Město Falkenberg v západním Švédsku hledá partnery do projektu z programu Mládež v akci
Město Falkenberg hledá partnery do projektu, jehož hlavním cílem je poskytnout pracovníkům s mládeží nové nápady a nástroje ke snazšímu a častějšímu zapojení mladých lidí do místního politického a správního dění.
Složka dokumentů: PROJEKTOVÉ NABÍDKY!
Ing. Jitka Zimová
6.5.2013Prezentace Ústeckého kraje za předsednictví ČR v EU
Složka dokumentů: O ZASTOUPENÍ
Ing. Jitka Zimová

Zobrazeno je 25 z celkem 18518 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 741  další stránka >
 

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Kontext

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu