Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web

 

Pravidla pro užívání loga Ústeckého kraje

 

 
 

logo_uk_nahled

Usnesením č. 7/34/2002 schválila Rada Ústeckého kraje Pravidla pro používání symbolů, razítka a loga Ústeckého kraje.

 

 

LOGO ÚSTECKÉHO KRAJE

- Logo je emblémem Ústeckého kraje na základě rozhodnutí Rady Ústeckého kraje ze dne 6.2.2002 č. 20/26/2002.

 

Uživatelé loga Ústeckého kraje

Logo Ústeckého kraje jsou oprávněni užívat orgány Ústeckého kraje, členové nebo zaměstnanci orgánů Ústeckého kraje a jiné osoby na základě souhlasu hejtmana kraje. Hejtman kraje může k tomuto zmocnit některého ze svých zástupců.

  

Žádost o udělení souhlasu s užitím loga Ústeckého kraje

Žádost o udělení souhlasu s užitím loga Ústeckého kraje musí mít písemnou formu a být doručena na Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor kancelář hejtmana.

 

Náležitosti:


- žádost musí být odůvodněna a obsahovat zejména způsob užití loga Ústeckého kraje
- v žádosti
by mělo být uvedeno, jakým způsobem má být logo kraje žadateli poskytnuto (elektronickou poštou, na CD atd.) a v jakém formátu (jpg, cdr aj.)
- žádost musí obsahovat celý název žadatele, přesnou adresu, jméno a funkci osoby zastupující žadatele, IČ žadatele, kontaktní osobu při vyřizování žádosti a kontaktní údaje (telefon, e-mail atd.)

 

Vzor žádosti

 

Žádost je možno zaslat:

 

- písemně na adresu: Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor kancelář hejtmana, Velká Hradební 3118/48, 400 02  Ústí nad Labem

- elektronicky na e-mail frankova.m@kr-ustecky.cz

 

Rozhodnutí o udělení souhlasu s užitím loga Ústeckého kraje

O výsledku rozhodnutí  bude žadatel bez zbytečného odkladu písemně vyrozuměn. V případě udělení souhlasu s užitím loga Ústeckého kraje je logo na žádost žadatele zasláno v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti., popř. na CD (v tomto případě žadatel přiloží k žádosti CD, na které bude grafické zpracování loga nahráno). Po dohodě v případě udělení souhlasu k užití loga lze dojednat i osobní převzetí grafických formátů loga.

 

Užití loga Ústeckého kraje

Logo je užíváno v barevné podobě nebo v černé barvě na bílém podkladě (např. na dopisech tištěných v černobílém tisku) včetně nápisu „Ústecký kraj“. O výjimkách v barevném provedení rozhoduje v mimořádných případech hejtman kraje.

        

Uživatelé loga jsou povinni si počínat tak, aby nedocházelo k znevážení loga Ústeckého kraje.


Subjekty, které obdrželi od Ústeckého kraje finanční podporu, používají při propagaci (pokud není domluveno jinak) tzv. Sponzorský vzkaz - http://www.kr-ustecky.cz/sponzorsky-vzkaz/ds-99715/archiv=1&p1=204744

 
Zodpovídá: Mgr. et Mgr. Magdalena Fraňková
Vytvořeno / změněno: 15.11.2005 / 15.11.2005
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu