Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web

 

Zdravotníci z ústecké Masarykovy nemocnice převzali ocenění za výsledky v oblasti vědy a výzkumu

kz
Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádala v úterý 8. září 2020 Výroční vědeckou konferenci spojenou s předáním ocenění za nejlepší výsledky v oblasti vědy a výzkumu za rok 2019 nejúspěšnějším jednotlivcům a kolektivům z řad lékařů a zdravotních sester. Akce se uskutečnila již podesáté, tentokrát v Červené aule Kampusu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.
Tisková zpráva ze dne 11. září 2020
 

 
 

Záštitu nad letošní vědeckou konferencí převzali Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, a Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. Zúčastnili se jí představitelé Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem – rektor Martin Balej, kvestor Leoš Nergl, děkan Fakulty zdravotnických studií Zdeněk Havel – a Stanislav Rybák, náměstek hejtmana Ústeckého kraje.

„Krajská zdravotní je základním pilířem zdravotnictví v Ústeckém kraji. Je proto potěšitelné, že se zvyšuje počet lékařů a sester, zapojujících se do vědecké a publikační činnosti v ústecké Masarykově nemocnici. Nejde pochopitelně jen o kvantitu, ale i o kvalitu, která je měřitelná a v některých případech přesahující výsledky ze státních fakultních nemocnic. Za vedení Ústeckého kraje děkuji, že posouvají hranice kvality zdravotní péče na stále vyšší úroveň,“ uvedl Martin Klika, 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje.

„Krajská zdravotní a její největší ústecká nemocnice díky skvělé práci odborníků, kteří mají vynikající výsledky na poli vědy, výzkumu a mnohokrát vyzkoušeli jako první v České republice, ale i v mezinárodním měřítku, nové léčebné postupy, dosáhla bezesporu vysokého renomé. Velmi oceňuji, že zkušení lékaři vedou své mladé kolegy a kolegyně a motivují je k jejich zapojení do oblasti vědy a výzkumu ve zdravotnictví. Všem oceněným za jejich práci děkuji a přeji ještě mnoho úspěchů,“ řekl při hodnocení Výroční vědecké konference předseda představenstva Krajské zdravotní Jiří Novák.

„Výsledky v oblasti vědy a výzkumu pomohou tvůrcům v jejich další praktické odborné činnosti, jejich profesním růstu. V neposlední řadě ale pomohou také přilákat do celé Krajské zdravotní další nové zdravotníky, kteří tak zjistí, že vzdělávání, vědecká a výzkumná činnost na vysoké úrovni probíhá i mimo fakultní nemocnice. Dobrá reprezentace zásadně pozitivně mění pohled nejen na Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, ale také na celou Krajskou zdravotní,“ je přesvědčen Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní.

„Věda a výzkum mají v Masarykově nemocnici pevné místo a trvalou podporu Ústeckého kraje a představenstva Krajské zdravotní. Děkuji vedení Ústeckého kraje v čele s panem hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem, představenstvu v čele s předsedou Jiřím Novákem. Martinu Samešovi, předsedovi Vědecké rady Krajské zdravotní, děkuji za mnohaletou prezentaci výsledků v oblasti vědy a výzkumu,“ řekl Aleš Chodacki, ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Hodnocení vědecké, výzkumné a publikační činnosti v ústecké Masarykově nemocnici prezentovali Martin Sameš, předseda Vědecké rady Krajské zdravotní, a Elen Černá, moderátorka slavnostního podvečera. Celkem bylo vyhlášeno 32 cen spojených s finanční odměnou, a to v pěti kategoriích.

První oceněnou byla kategorie „Vědecké a odborné aktivity oddělení“. Na první pozici se umístila Neurochirurgická klinika, dále Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny a Neurologické oddělení. Ceny vítězům předali Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a Martin Sameš, který se podílel na předávání cen ve všech následujících kategoriích.

V kategorii „Republiková prvenství“ diplomy získal kolektiv Kliniky úrazové chirurgie přednosta Karel Edelmann a Lubomír Kopp, dále Plicní oddělení za proceduru provedenou Ondřejem Fibigrem společně s Janem Benešem z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny (KAPIM) a Oddělením klinické imunologie a alergologie vedeným Daliborem Jílkem a také kolektiv Komplexního cerebrovaskulárního vedený Davidem Černíkem z Neurologického oddělení, společně s Radiologickou klinikou vedenou Filipem Cihlářem. Oceněna v kategorii byla i Kardiologická klinika vedená jejím přednostou Pavlem Červinkou, dále Petr Vachata z Neurochirurgické kliniky a jeho kolega ze stejné kliniky Tomáš Radovnický. Cenu předali Martin Klika, 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje, a Martin Sameš.

Další oceněnou kategorií byla „Příkladná reprezentace Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem“. Cenu z rukou Petra Fialy, generálního ředitele Krajské zdravotní, získali: David Černík, Tomáš Novotný, dnes přednosta Ortopedické kliniky, kolektiv Kliniky úrazové chirurgie reprezentovaný Lubomírem Koppem, a Petrem Obrubou, dále Martin Sameš, přednosta Neurochirurgické kliniky, a z téže kliniky i Petr Vachata.

Ve čtvrté vyhlášené kategorii „Publikace, články, mezinárodní přednášková činnost“ ocenění obdržel kolektiv oddělení hrudní chirurgie Ivan Staněk, Vilém Malý, Vladimír Bobek za vysoce hodnotnou publikační činnost – 4 články, dále Karel Sláma za spoluautorství a autorství 2 kapitol v monografiích, Jakub Svěcený a rovněž Tomáš Radovnický. Cenu předal Aleš Chodacki, ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Pátá kategorie, ve které se udílely ceny při příležitosti Výroční vědecké konference Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, nesla název „Sesterské prezentace“. Ocenění získaly: Kateřina Bělinová a Petra Janoušová z Oddělení emergency, Lenka Mikšová z KAPIM, Michaela Rothová z Oddělení dětské chirurgie, Eva Horálková z Chirurgického oddělení, Ivana Vernerová a Lucie Lippertová z Neurochirurgické kliniky. Cenu předali Martin Sameš a Markéta Svobodová, hlavní sestra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Součástí doprovodného programu konference bylo vystoupení houslového virtuóza Pavla Šporcla.

 
Zodpovídá: Mgr. Hana Šťástková
Vytvořeno / změněno: 11.9.2020 / 11.9.2020
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu