Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web > Krajský úřad > Dotazy a odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 2. 3. 2020.
 

 
 

Dotaz žadatele:

„Informaci o počtu podání, replik, doplňujících informací a podání, opakovaných podání, žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací, e znění pozdějších předpisů, (dále jen „podání“) od xxx, popř. jako zastupujícího advokáta, matky xxx, nebo bratra xxx (dále jen „žadatel“), týkající se mé osoby, respektive mého podnikání ve společnosti Daben Kovářská, s.r.o. tuplovaly, nepatrně lišily nebo byly obdobné; zda byly podněty v té samé věci podávány současně (např. jako podnět i jako žádost o informaci dle „zákona“) nebo v době, kdy na jejich vyřízení byly krátké lhůty pro vyřízení jako např. vánoční svátky …

 

Zda byli žadatelem osočeni pracovníci vašeho úřadu z podjatosti či nečinnosti. Zda byl podán podnět k trestnímu řízení vašich pracovníků, a to na návrh žadatele. Jestliže ano, s jakým výsledkem a způsobem vyřízení.

 

Zda mělo množství opakovaných podání žadatele dopad na nemožnost včasného vyjádření vašeho úřadu, popř. zdraví zaměstnanců či výpovědi z pracovního poměru.

 

V jaké fázi správního řízení se nachází žadatelem opakovaně napadávané povolení k provozování pily společnosti Daben Kovářská, s.r.o., Tovární 227, Kovářská, PSČ: 431 86.

 

Informace o počtu podání, kde byl uveden xxx.“

 

Odpověď:

Povinný subjekt Vám poskytuje k jednotlivým bodům informace dle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ.

Bod 1) žádosti

Povinný subjekt vyzval žadatel k doplnění žádosti dle § 14 odst. 5 písm. b) InfZ. Předmětnou výzvu povinný subjekt odeslal dne 9. 3. 2020 pod č. j. KUUK/043613/2020 a k dnešnímu dni nebylo ze strany žadatele na ni reagováno. Lhůta pro doplnění dosud neskončila.

Bod 2) žádosti

Pracovníci Krajského úřadu Ústeckého kraje, resp. oprávněné úřední osoby, nebyli osočeni z podjatosti.

Povinný subjekt eviduje podání „žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje“, které řešil nadřízený správní orgán a veřejný ochránce práv. Na základě podaných žádostí o ochranu před nečinností pouze v jednom případě přikázal nadřízený správní orgán Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, aby ve stanovené lhůtě učinil potřebná opatření k nápravě. Všem ostatním žádostem o ochranu před nečinností nadřízené orgány (MMRČR, MVČR) buď nevyhověly (nebyla shledána nečinnost povinného subjektu), nebo nebyl povinný subjekt o výsledku šetření informován.

Podnět k trestnímu řízení pracovníků povinného subjektu nebyl podaný.

Bod 3) žádosti

Množství opakovaných podání žadatele nemělo dopad na nemožnost včasného vyjádření povinného subjektu, popř. zdraví zaměstnanců či výpovědi z pracovního poměru.

Bod 4) žádosti

V řízení  o žádosti společnosti Daben Kovářská, s.r.o., Kovářská, ze dne 25. 7. 2013, o změnu v užívání stavby „Pila Kovářská č. p. 227 Kovářská“, na pozemku st. p. 9/2, 531, 974 v katastrálním území Kovářská, bylo nadřízeným správním orgánem na základě podaného odvolání zrušeno rozhodnutí UPS ze dne 15. 5. 2019 a věc byla vrácena k novému projednání. O žádosti nebylo doposud rozhodnuto.

Bod 5) žádosti

Za posledních 5 let obdržel povinný subjekt celkem 651 podání, ve kterých byl uveden žadatel.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 18.3.2020 / 18.3.2020
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu