Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web > Krajský úřad > Dotazy a odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 27. 2. 2020.
 

Odkazy


 
 

„Dne 21.5.2019 požádal žadatel  Krajský úřad Ústeckého kraje (dále též „povinný subjekt“) o poskytnutí informace podle InfZ, která spočívala v zaslání listin, a to

 

1. kopií odvolání proti rozhodnutí RVP-051, roz. 2020, čj. KUUK/011989/2020/ZPZ/RVP-051 ze dne 21.1.2020,

 

2. kopií listin prokazující poučení účastníků řízení, že se mohou seznámit s podklady rozhodnutí před jeho vydáním, aniž byl spis následně doplňován,

 

3. kopií listin prokazující vyvinění z trestné činnosti nadržování spol. ČEZ, a.s., týkající se oznámení přestupku na spol. ČEZ, a.s., Obecnímu úřadu Žiželice příslušnému k projednání přestupku proti majetku Obce Žiželice.“

 

 

Odpověď:

Krajský úřad Ústeckého kraje k žádosti uvádí, že v rámci řízení „Srážkové vody infiltrované v prostoru bývalého odkaliště Vysočany -  rozhodnutí v pochybnostech“, k němuž je veden spis pod čj. 2053/ZPZ/13/RVP-051 a spisovou značkou KUUK/007903/2020/3/RVP-051, disponuje listinami uvedenými pod čísly 1 a 2:

 

1. Odvolání Obce Žiželice obsahuje přílohu – notářský zápis ze dne 2.9.2015.

Odvolání V.K. obsahuje tyto přílohy:

-  Notářský zápis ze dne 2.9.2015

-  Rozhodnutí čj. CJ MMCH/43982/2009 ze dne 29.10.2009 + situace

-  Rozhodnutí čj. MZP/530/2018/1965 ze dne 27.12.2018

-  Rozsudek NSS čj. 5 As 38/2017 – 195 ze dne 29.3.2018

-  Rozhodnutí čj. 49485/2014-MZE-15111 ze dne 30.9.2014

-  Situace AE19 + mapa UU100675 + mail od ze dne 20.2.2020

 

2. Opatření čj. KUUK/97568/2019/ZPZ, JID 117126/2019/KUUK, kterým byli účastníci řízení uvědoměni o shromáždění podkladů rozhodnutí a byla jim stanovena lhůta k uplatnění námitek popř. důkazů. Usnesení čj. KUUK/104182/2019/ZPZ ze dne 1.8.2019, kterým byla lhůta pro uplatnění námitek prodloužena  do 31.12.2019.

 

Listiny č. 1 a 2 včetně příloh zasílá přílohou.

 

Listiny uvedené pod číslem 3 výroku nejsou součástí spisu a Krajský úřad Ústeckého kraje je nemá k dispozici. Proto žádost o zaslání těchto listin rozhodnutím částečně odmítl.

 

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 18.3.2020 / 18.3.2020
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu