Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Kultura a památková péčeCesta: Titulní stránka > Kultura a památková péče

 

Příprava a zpracování "Strategie rozvoje kultury a kulturního dědictví Ústeckého kraje 2021-2030"

foto
Připravuje se nová strategie kraje v oblasti kultury a kulturního dědictví.
První fází přípravy je zpracování evaluace a analýzy stávající Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014-2020.
 

 
 

Projekt: Příprava a zpracování Strategie rozvoje kultury a kulturního dědictví Ústeckého kraje 2021-2030


Program: Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa: č. 4 Efektivní veřejná správa

Investiční priorita: č. 4.1 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy

Číslo výzvy: 03_17_080

Název výzvy: Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Doba realizace projektu: 1. 4. 2019 – 30. 9. 2020

Celkové výdaje projektu: 1 499 835,75 Kč

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 499 835,75 Kč

Přehled zdrojů financování: 85 % EU, 10 % státní rozpočet, 5 % vlastní zdroje žadatele


První fází zpracování nové Strategie kultury a kulturního dědictví Ústeckého kraje 2021-2030 (dále jen „Strategie“), která byla představena v rámci 1. workshopu členům Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 3. 3. 2020, je evaluace a analýza stávající Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014-2020 (dále jen „Koncepce“). Cílem této aktivity bylo primárně zjistit, jakým způsobem a do jaké míry byla naplněna jednotlivá opatření definovaná v Koncepci. Dalším, neméně důležitým cílem této fáze, bylo nastavení východisek pro tvorbu nové Strategie, a to na základě zjištění vzešlých z evaluace. Při evaluaci Koncepce vycházel dodavatel z doporučené metodiky Ministerstva pro místní rozvoj pro evaluaci strategických dokumentů územních celků.

 

V návaznosti na výsledky provedené evaluace lze konstatovat, že z hlediska objemu vynaložených finančních prostředků (součet finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje a prostředků z dotačních zdrojů) byla překročena částka původně plánovaná v Koncepci o cca 19 %, a to z plánovaných 1 859 400 tis. Kč na skutečných 2 216 107 tis. Kč. Je však nutné zdůraznit, že cca čtvrtinu z celkové částky skutečně vynaložených prostředků tvoří oprava části terezínského pevnostního areálu v objemu téměř 500 mil. Kč. Uvedená částka pak byla hrazena téměř výhradně dotačními prostředky z Integrovaného operačního programu (IOP).

 

Velkým úspěchem byla korunována systematická podpora a spolupráce Ústeckého kraje při získání titulu světového dědictví UNESCO pro vybrané hornické památky v Krušných horách v roce 2019.

 

Jedním z důležitých aspektů, na které se evaluace Koncepce rovněž zaměřila, byla míra využití prostředků z dotačních zdrojů (národní dotační programy, EU, FM EHP/Norsko a další). V rámci Koncepce bylo plánováno na naplnění jednotlivých cílů 283 500 tis. Kč z dotačních zdrojů. Ve skutečnosti byl využit více než dvojnásobný objem finančních prostředků z dotačních zdrojů, a to 586 078 tis. Kč. 

 

Samostatnou kapitolou a důležitým východiskem pro tvorbu nové Strategie je pak podpora kulturních organizací zřizovaných nebo zakládaných Ústeckým krajem. Tato podpora vzrostla z 160 869 tis. Kč v roce 2014 na současných 272 965 Kč v roce 2020. Největšími příjemci co do objemu finančních prostředků byly v daném období zejména příspěvkové organizace Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, Regionální muzeum v Teplicích, Oblastní muzeum v Děčíně a společnost s ručením omezeným Severočeské divadlo v Ústí nad Labem.

 

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Karina Strnadová
Vytvořeno / změněno: 5.3.2020 / 5.3.2020 | Zveřejnit od-do: 5.3.2020-31.12.2020
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu