Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web > Úřední deska

 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 30. 1. 2020.
 

Odkazy


 
 

Dotaz žadatele:

„…si Vás na základě zákona o svobodném přístupu k informacím dovoluji požádat o poskytnutí informací týkajících se šetření podnětu, který u Městského úřadu Vejprty, stavebního úřadu (dále jen „stavební úřad“), učinil JUDr. Jan Walter, advokát, svým podáním ze dne 22.2.2017 (viz přílohu),

1. sdělení, zda se u Vašeho úřadu v současnosti stále nachází spis vedený stavebním úřadem

v této věci (č.j. 617/17),

2. poskytnutí spisového přehledu ke spisu stavebního úřadu,

3. označení oprávněné úřední osoby stavebního úřadu a poskytnutí jejího pověření,

4. poskytnutí dokumentu, v němž stavební úřad zdůvodňuje, proč spis předává Vašemu úřadu,

5. poskytnutí spisového přehledu ke spisu Vašeho úřadu (č.j. P-82/UPS/2017),

6. označení oprávněné úřední osoby Vašeho úřadu a poskytnutí jejího pověření,

7. poskytnutí usnesení o změně příslušnosti dle § 131 správního řádu, a

8. poskytnutí vyrozuměním podatele dle § 42 správního řádu.“

 

Odpověď:

KÚ ÚK, UPS postupem dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím poskytuje v souladu se žádostí žadatele informace požadované v bodech č. 1, 4, 5, 6 a 8 výše uvedené žádosti.

 

Ad 1 - v současné době se spis zaevidovaný Městským úřadem Vejprty, stavebním úřadem pod č. j. 617/17, nenachází u KÚ ÚK, UPS.

Ad 4 – opatření MěÚ Vejprty ze dne 24. 8. 2017 je přílohou tohoto sdělení

Ad 5 - z důvodu změny spisové služby pro Krajský úřad Ústeckého kraje bylo nutné zaevidovat neukončenou spisovou složku původně vedenou pod č. j. P-82/UPS/2017 pod novým spisovým číslem KUUK/001543/2020. Soupisy obou spisů jsou přílohou tohoto sdělení.

Ad 6 – úředními osobami oprávněnými k provádění úkonů správního orgánu ve věci spisové složky P-82/UPS/2017 byly určeny Jana Svobodová a Markéta Moučková. Záznamy jsou přílohou tohoto sdělení.

Ad 8 - sdělení KÚ ÚK, UPS č. j. P-82/UPS/2017/3, ze dne 19. 10. 2017, je přílohou tohoto sdělení.

KÚ ÚK, UPS dále uvádí, že v bodech č. 2, 3 a 7 byla žádost o poskytnutí informace ze dne 30. 1. 2020 odmítnuta rozhodnutím č. j. KUUK/031360/2020/UPS, sp. zn. KUUK/022927/2020/4, ze dne 13. 2. 2020.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 21.2.2020 / 21.2.2020
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu