Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web

 

Informace pro řidiče pokutované v obci Srbice Městskou policií Dubí v období 1. - 28. ledna 2020

20 let
Krajský úřad Ústeckého kraje dospěl po prověření dostupných informací k závěru, že v časovém období 1. – 28. ledna 2020 prováděla Městská policie Dubí v obci Srbice měření rychlosti, aniž by nabyl právní moci souhlas krajského úřadu s veřejnoprávní smlouvou uzavřenou mezi obcí Srbice a městem Dubí, jejímž předmětem je výkon dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích v obci Srbice strážníky a prostředky Městské police Dubí.
Tisková zpráva ze dne 12. února 2020
 

 
 

Po tomto zjištění byla dne 7. února 2020 Městská policie Dubí vyzvána, aby krajskému úřadu sdělila, kolik přestupků zjištěných v období 1. – 28. ledna 2020 v obci Srbice bylo projednáno příkazem na místě a kolik přestupků bylo oznámeno správnímu orgánu k řízení o přestupku.

Současně byla Městská policie Dubí vyzvána, aby Krajskému úřadu Ústeckého kraje neprodleně zaslala příslušnou spisovou dokumentaci, kterou Městská policie Dubí zpracovala v uvedeném období k jednotlivým přestupkům pravomocně projednaným příkazem na místě, nezávisle na tom, zda se jednalo o pokutu uloženou a zaplacenou, nebo o pokutu na místě nezaplacenou.

Vzhledem ke skutečnosti, že v uvedeném období Městská policie Dubí měřila rychlost v obci Srbice v rozporu s příslušnými právními předpisy, Krajský úřad Ústeckého kraje z pozice nadřízeného správního orgánu Městské policie Dubí provede zkrácené přezkumné řízení, v němž budou všechny příkazy uložené dotčeným osobám za zjištěná překročení nejvyšší dovolené rychlosti na místě zrušeny.

 
Zodpovídá: Ing. Martin Volf
Vytvořeno / změněno: 12.2.2020 / 12.2.2020
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu