Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web > Krajský úřad > Dotazy a odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 23. 1. 2020.
 

 
 

Dotaz žadatele:

Kolik bylo od 1.1.2013 do 31.12.1019 v Ústeckém kraji celkem zařazeno přechodných pěstounů ?

Kolik přechodných pěstounů od 1.1.2013 do 31.12.2019 ukončilo zařazení do evidence přechodného pěstouna na svou vlastní žádost ?

Proti kolika přechodným pěstounům bylo  od 1.1.2013 do 31.12.2019 zahájeno správní řízení o ukončení evidence přechodného pěstouna ?

Proběhla v roce 2018 příprava žadatelů o pěstounství na přechodnou dobu?

Pokud ano, jaké na něj vynaložil kraj náklady?

Pokud ano, kolik přechodných pěstounů bylo zařazeno do databáze?

Proběhla v roce 2018 příprava žadatelů o dlouhodobé pěstounství?

Pokud ano, jaké na něj vynaložil kraj náklady?

Pokud ano, kolik žadatelů bylo schváleno?

Proběhla v roce 2018 příprava žadatelů pro adoptivní rodiče?

Pokud ano, jaké na něj vynaložil kraj náklady? 

Proběhla v roce 2019 příprava žadatelů o pěstounství na přechodnou dobu?

Pokud ano, jaké na něj vynaložil kraj náklady?

Pokud ano, kolik přechodných pěstounů bylo zařazeno do databáze?

Proběhla v roce 2019 příprava žadatelů o dlouhodobé pěstounství?

Pokud ano, jaké na něj vynaložil kraj náklady?

Pokud ano, kolik žadatelů bylo schváleno? 

Proběhla v roce 2019 příprava žadatelů pro adoptivní rodiče? 

Pokud ano, jaké na něj vynaložil kraj náklady?

Proběhla v Ústeckém kraji v roce 2018 nějaká akce na podporu pěstounství?

Pokud ano, jakou finanční částku na ni kraj poskytl peněz z rozpočtu?

Proběhla v Ústeckém kraji v roce 2019 nějaká akce na podporu pěstounství? 

Pokud ano, jakou finanční částku na ni kraj poskytl peněz z rozpočtu?


Odpověď:

Dotaz:

1) Kolik bylo od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2019 v Ústeckém kraji celkem zařazeno přechodných pěstounů?

Odpověď:

V období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2019 bylo Krajským úřadem Ústeckého kraje zařazeno 56 osob do evidence žadatelů vhodných stát se pěstouny na přechodnou dobu (bez rozlišení zda jde o manželský pár či jednu osobu).

 

Dotaz:

2) Kolik přechodných pěstounů od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2019 ukončilo zařazení do evidence přechodného pěstouna na svou vlastní žádost?

Odpověď:

V období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2019 vyřadil Krajský úřad Ústeckého kraje ze své evidence na základě jimi podané žádosti 11 žadatelů vhodných stát se pěstouny na přechodnou dobu.

 

Dotaz:

3) Proti kolika přechodným pěstounům bylo od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2019 zahájeno správní řízení o ukončení evidence přechodného pěstouna.

Odpověď:

V období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2019 zahájil Krajský úřad Ústeckého kraje jedno správnířízení o vyřazení z evidence žadatelů vhodných stát se pěstouny na přechodnou dobu.

 

Dotaz:

4) Proběhla v roce 2018 příprava žadatelů o pěstounství na přechodnou dobu?

Odpověď:

Krajský úřad Ústeckého kraje realizoval v roce 2018 jednu přípravu fyzických osob k přijetí dítěte do rodiny pro žadatele o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se pěstouny na přechodnou dobu.

 

Dotaz:

5) Pokud ano, jaké na něj vynaložil kraj náklady?

Odpověď:

Náklady na realizaci přípravy fyzických osob k přijetí dítěte do rodiny pro žadatele o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se pěstouny na přechodnou dobu činily 59.550,- Kč.

 

Dotaz:

6) Pokud ano, kolik přechodných pěstounů bylo zařazeno do databáze?

Odpověď:

V roce 2018 zařadil Krajský úřad Ústeckého kraje do evidence žadatelů vhodných stát se pěstouny na přechodnou dobu 5 žadatelů (bez rozlišení zde jde o manželský pár či jednu osobu).

 

Dotaz:

7) Proběhla v roce 2018 příprava žadatelů o dlouhodobé pěstounství?

Odpověď:

Krajský úřad Ústeckého kraje realizoval v roce 2018 dvě přípravy fyzických osob k přijetí dítěte do rodiny pro žadatele o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se pěstouny.

 

Dotaz:

8) Pokud ano, jaké na něj vynaložil kraj náklady?

Odpověď:

Náklady na realizaci 2 příprav fyzických osob k přijetí dítěte do rodiny pro žadatele o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se pěstouny činily 84.000,- Kč.

 

Dotaz:

9) Pokud ano, kolik žadatelů bylo schváleno?

Odpověď:

V roce 2018 zařadil Krajský úřad Ústeckého kraje do evidence žadatelů vhodných stát se pěstouny 11 žadatelů (bez rozlišení zde jde o manželský pár či jednu osobu).

 

Dotaz:

10) Proběhla v roce 2018 příprava žadatelů pro adoptivní rodiče?

Odpověď:

Krajský úřad Ústeckého kraje realizoval v roce 2018 tři přípravy fyzických osob k přijetí dítěte do rodiny pro žadatele o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli.

 

Dotaz:

11) Pokud ano, jaké na něj vynaložil kraj náklady?

Odpověď:

Náklady na realizaci 3 příprav fyzických osob k přijetí dítěte do rodiny pro žadatele o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli činily 130.650,- Kč.

 

Dotaz:

12) Proběhla v roce 2019 příprava žadatelů o pěstounství na přechodnou dobu?

Odpověď:

Krajský úřad Ústeckého kraje realizoval v roce 2019 jednu přípravu fyzických osob k přijetí dítěte do rodiny pro žadatele o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se pěstouny na přechodnou dobu.

 

Dotaz:

13) Pokud ano, jaké na něj vynaložil kraj náklady?

Odpověď:

Náklady na realizaci přípravy fyzických osob k přijetí dítěte do rodiny pro žadatele o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se pěstouny na přechodnou dobu činily 60.800,- Kč.

 

Dotaz:

14) Pokud ano, kolik přechodných pěstounů bylo zařazeno do databáze?

Odpověď:

V roce 2019 zařadil Krajský úřad Ústeckého kraje do evidence žadatelů vhodných stát se pěstouny na přechodnou dobu 2 žadatele (bez rozlišení zde jde o manželský pár či jednu

osobu).

 

Dotaz:

15) Proběhla v roce 2019 příprava žadatelů o dlouhodobé pěstounství?

Odpověď:

Krajský úřad Ústeckého kraje realizoval v roce 2019 dvě přípravy fyzických osob k přijetí dítěte do rodiny pro žadatele o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se pěstouny.

 

Dotaz:

16) Pokud ano, jaké na něj vynaložil kraj náklady?

Odpověď:

Náklady na realizaci 2 příprav fyzických osob k přijetí dítěte do rodiny pro žadatele o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se pěstouny činily 77.500,- Kč.

 

Dotaz:

17) Pokud ano, kolik žadatelů bylo schváleno?

Odpověď:

V roce 2019 zařadil Krajský úřad Ústeckého kraje do evidence žadatelů vhodných stát se pěstouny 13 žadatelů (bez rozlišení zde jde o manželský pár či jednu osobu).

 

Dotaz:

18) Proběhla v roce 2019 příprava žadatelů pro adoptivní rodiče?

Odpověď:

Krajský úřad Ústeckého kraje realizoval v roce 2019 tři přípravy fyzických osob k přijetí dítěte do rodiny pro žadatele o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli.

 

Dotaz:

19) Pokud ano, jaké na něj vynaložil kraj náklady?

Odpověď:

Náklady na realizaci 3 příprav fyzických osob k přijetí dítěte do rodiny pro žadatele o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli činily 119.750,- Kč.

 

Dotaz:

20) Proběhla v Ústeckém kraji v roce 2018 nějaká akce na podporu pěstounství?

Odpověď:

Krajský úřad Ústeckého kraje realizoval v roce 2018 dvě setkání pěstounských rodin.

 

Dotaz:

21) Pokud ano, jakou finanční částku na ni kraj poskytl peněz z rozpočtu?

Odpověď:

Náklady na realizaci 2 setkání pěstounských rodin v roce 2018 činily 78.332,- Kč.

 

Dotaz:

22) Proběhla v Ústeckém kraji v roce 2019 nějaká akce na podporu pěstounství?

Odpověď:

Krajský úřad Ústeckého kraje realizoval v roce 2019 tři setkání pěstounských rodin.

 

Dotaz:

23) Pokud ano, jakou finanční částku na ni kraj poskytl peněz z rozpočtu?

Odpověď:

Náklady na realizaci tří setkání pěstounských rodin v roce 2019 činily 80.925,- Kč.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 11.2.2020 / 11.2.2020
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu