Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web > Krajský úřad > Dotazy a odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 22. 1. 2020.
 

Odkazy


 
 

Dotaz žadatele:

Dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám pro účely vědeckovýzkumné a publikační činnosti o

1. Sdělení, zda krizový plán kraje ve smyslu z. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení obsahuje seznam

provozovaných prvků kritické informační infrastruktury ve smyslu § 2 písm. b) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti k 31. 12. 2019 (případně jinému Vámi evidovanému datu) na území kraje (dále jen „KII na území kraje“), pokud ne, z jakého důvodu;

2. Sdělení počtu KII na území kraje;

3. Poskytnutí seznamu KII na území kraje, včetně uvedení označení, předmětu činnosti a provozovatele u každého prvku;

4. Sdělení, zda výčet možných zdrojů rizik (zejména kybernetické incidenty/útoky/hrozby s případnými dopady na KII na území kraje) a analýzy ohrožení uvedené v rámci krizového plánu kraje obsahují rizika vůči KII na území kraje, pokud ne, z jakého důvodu;

5. Poskytnutí krizového plánu kraje, případně jeho částí, ve kterých jsou identifikována možná ohrožení funkce provozovaných KII na území kraje;

6. Poskytnutí typového plánu (včetně karty opatření) Narušení bezpečnosti informací kritické informační infrastruktury, který je aplikován pro řešení krizových situacích souvisejících s KII na území kraje, pokud není předmětný typový plán rozpracován v krizovém plánu kraje, z jakého důvodu a podle jakého plánu, případně jiného dokumentu, kraj postupuje v případě krizové situace související s narušením KII na území kraje (včetně poskytnutí tohoto dokumentu);

7. Sdělení, jaké plány/dokumenty krizové a havarijní dokumentace kraje obsahují postupy kraje související s participací/reakcí kraje na případná narušení KII na území kraje;“

 

Odpověď:


Krajský úřad Ústeckého kraje obdržel dne 21. 1. 2020 Vaši žádost (evidovaná pod Č.j.: KUUK/014137/2020/KH) o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění (dále jen „InfZ“), týkající se kritické informační infrastruktury (dále jen „KII“) a krizového plánu kraje.

Na základě Vaší žádosti Vám zasílám vyjádření k požadovaným informacím. Upozorňuji, že zpracovatelem krizového plánu kraje je dle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, hasičský záchranný sbor kraje a krajský úřad poskytuje součinnost.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ k jednotlivým bodům žádosti sděluji:

1. Ano, Krizový plán Ústeckého kraje obsahuje seznam prvků KII.

2. Viz příloha č. 1

3. Viz příloha č. 1

4. Odpověď je v kompetenci Krajského ředitelství hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje (dále jen „KŘ HZS ÚK“) viz odstavec výše.

5. Analýza rizik a možná ohrožení v kraji jsou občanům k dispozici na webových stránkách kraje „Portál krizového řízení Ústeckého kraje“ na adrese: http://pkr.kr-ustecky.cz/pkr/analyza-rizik/. Nebo se obraťte na KŘ HZS ÚK.

6. Typový plán „Narušení bezpečnosti informací KII“ není v krizovém plánu rozpracován na podmínky kraje. Stanovení důvodů je v gesci KŘ HZS ÚK.

7. V návaznosti na bod 6 je odpověď v gesci KŘ HZS ÚK.

 

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 6.2.2020 / 6.2.2020
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu