Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web > Krajský úřad > Dotazy a odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů doručená povinnému subjektu dne 20. 1. 2020.
 

 
 

Dotaz žadatele (doslovný výňatek):

„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informaci:

1. Kolika správních řízení se zúčastnil spolek - Ústecké šrouby z.s. ičo: 04316509, sídlo: Velká Hradební 322/53, Ústí nad Labem – centrum, 400 01 Ústí nad Labem, na odboru životního prostředí a to prosím dle rozdělení – kolik celkem proběhlo řízení za jednotlivé roky (2015, 2016, 2017, 2018 a 2019) na odboru životního prostředí, kolika řízení se zmíněný spolek zúčastnil v daných letech a v kolika řízeních dle jednotlivých let byl spolek úspěšný?

2. Účastnil se zmíněný spolek řízení i na jiných odborech?“

 

Odpověď:

K Vaší žádosti Vám povinný subjekt poskytuje dle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ následující informace, které jste požadoval v bodech 1 a 2.

K bodu 1) žádosti

Povinný subjekt Vám předkládá počet správních řízení, kterých se zúčastnil spolek Ústecké šrouby, z.s., IČ: 04316509, se sídlem Velká Hradební 322/53, Ústí nad Labem.

Do úspěšnosti jsou započítány případy, kdy v řízení, ve kterém byly Ústecké šrouby, z. s. účastníky, nebyl vydán souhlas dle žádosti žadatele, v případě odvolacího řízení bylo rozhodnutí změněno, zrušeno nebo vráceno k novému projednání, dále případy, kdy bylo rozhodnutí zrušeno soudním přezkumem. Bez ohledu na to, zda stanovisko spolku Ústecké šrouby, z. s. mělo na výsledné rozhodnutí vliv. Řízení, která dosud nebyla pravomocně ukončena, nejsou počítána.

 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

 

počet řízení

Ústecké šrouby, z. s. účast

Úspěšnost

2015

95

0

0

2016

68

23

4

2017

134

76

12

2018

107

42

1

2019

96

30

1

 

 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů

 

počet vodoprávních řízení

Ústecké šrouby, z. s. účast

Úspěšnost

2015

90

0

0

2016

95

6

0

2017

100

45

6

2018

99

8

0

2019

108

4

0

 

 

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (ve věci závěru zjišťovacího řízení)

 

počet zjišťovacích řízení

Ústecké šrouby, z. s. účast

Úspěšnost

2015

32

0

0

2016

36

1

0

2017

34

2

0

2018

29

0

0

2019

20

1

0

 

 

K bodu 2) žádosti

Spolek Ústecké šrouby, z. s. se účastnil řízení i na jiných odborech Krajského úřadu Ústeckého kraje. Jednalo se o odbor dopravy a silničního hospodářství.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 6.2.2020 / 6.2.2020
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu