Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web > Krajský úřad > Dotazy a odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 15. 1. 2020.
 

Odkazy


 
 

Dotaz žadatele:

„Žádáme o sdělení počtu zaangažovaných osob ze strany Ústeckého kraje, resp. Krajského Úřadu Ústeckého kraje nebo pověřených subjektů na kontrole kvality služeb železničních dopravců, zda a jak řešíte případný konflikt zájmů. V této souvislosti žádáme rovněž o výši předpokládaných ročních nákladů na kontrolu služeb a informací dopravců.

Kolik k dnešnímu dni stál odbavovací systém DÚK včetně karetního systému, karet, bezpečnostních prvků, odbavovacích strojků včetně SW, komunikačních jednotek vozů, umožňují-cích přenos informací o odbavení a kterými smlouvami to je kryto?

Kdo je v současné době dodavatelem karet DÚK, SAMŮ, bezpečnostních prvků DÚK, správcem a zpracovatelem osobních údajů držitelů karet DÚK, strojků sloužících k odbavení, SW těchto strojků, případně komunikačních jednotek těchto strojků (wifi) a dodavatelem poradenství v rámci odbavovacího systému DÚK?“

 

Odpověď:

Povinný subjekt sděluje:

Ad) Kontrola železničních dopravců

Oddělení dopravní obslužnosti disponuje pěti kontrolory kvality služeb všech dopravců zapojených do integrovaného dopravního systému DÚK. Nárazově je kontrola kvality služeb prováděna i ostatními členy oddělení. Nalezené závady porušující smlouvu jsou ve většině případů řešeny udělením smluvní pokuty Radou Ústeckého kraje. Plat kontrolorů se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Náklady na kontrolu dopravců se nijak neevidují, nepočítají, a tedy neplánují a žádaná informace není u Ústeckého kraje k dispozici. Není zcela zřejmé, co je myšleno konfliktem zájmů, ale žádnou takovou situaci Ústecký kraj dosud neřešil.

Ad) Náklady odbavování DÚK a dodavatelé odbavování DÚK

Ústecký kraj zakoupil od společnosti XT-Card a.s. dokumentaci definující dopravní kartu DÚK, dokumentaci definující SAM (bezpečnostní komunikační prvek) a komunikační server HSM, na který uložil klíče sloužící k šifrování informací zapsaných na dopravních kartách DÚK.

Ústecký kraj nechal vypracovat společností Transport Advisory, s.r.o. dokumenty popisující způsob práce s dopravní kartou DÚK a jejími typy.

Dle těchto dokumentů dopravci upravili svá odbavovací zařízení tak, aby uměla pracovat se SAM, se strukturou karty DÚK a aby byla v souladu s podmínkami definovanými Tarifem a SPP DÚK. Pořízení odbavovacího zařízení i pořízení SAM je součástí smluvního plnění dopravců. Všichni dopravci mají dokumentaci, na základě které mohou objednat výrobu SAM kdekoliv. Zpravidla je poptávají u společnosti XT-Card a.s. Ústecký kraj prostřednictvím společnosti XT-Card a.s. zajišťuje zabezpečení SAM ostrými klíči.

Vydávání dopravních karet DÚK je smluvně zajištěno prostřednictvím dopravců. Zajištění těchto karet (fyzické karty) a nahrání dopravní aplikace DÚK (např. elektronická peněženka, elektronická jízdenka) je plně v režii dopravců. Ústecký kraj neurčuje, kde si dopravci mají karty DÚK pořizovat.

Ústecký kraj vlastní pouze 14 ks odbavovacích zařízení od společnosti ODP-software, spol. s.r.o., které zapůjčuje dopravcům provozujícím turistické linky a německému dopravci provozujícímu autobusovou linku 398. Ostatní náklady na odbavovací zařízení a výdej karet apod. jsou zahrnuty do ceny dopravního výkonu dopravců a samostatně se neevidují.

Doposud je DÚK systémem bez zpracování osobních údajů. Všechny karty DÚK vydávané cestujícím jsou vydávané bez vazby na konkrétního držitele. Platí to i v případě osobních karet, které jsou potištěny osobními údaji držitele v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a fotografie. Nikde v systému nejsou osobní údaje těchto držitelů evidovány. Dopravce pouze zajistí natištění těchto údajů na kartu a následně údaje ze systému vymaže i papírovou žádost s údaji potřebnými pro vydání karty vrací spolu s vyrobenou kartou klientovi.

Poradenství pro systém odbavení DÚK bylo zpočátku poskytováno společností Transport Advisory, s.r.o. a nyní je poskytuje společnost CARDSolution s.r.o.

Zúčtovací centrum systému DÚK pro zpracování transakčních informací a přípravu fakturačních podkladů provozuje společnost ČSAD SVT Praha, s.r.o.

Ústecký kraj zajišťuje dopravcům zabezpečený termocitlivý papír pro výdej jízdních dokladů DÚK, který je vyráběn společností EPOS spol. s r.o.

Přílohou přikládáme seznam výše uvedených smluv a přehled veškerých nákladů souvisejících s přípravou a provozem odbavovacího systému a souvisejícího poradenství k odbavování v tarifu DÚK od roku 2011 dosud.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 6.2.2020 / 6.2.2020
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu