Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web > Krajský úřad > Dotazy a odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 15. 1. 2020.
 

Odkazy


 
 

Dotaz žadatele:

„1) Seznam všech externích advokátních kanceláří a/nebo samostatných advokátů, kteří poskytovali Ústeckému kraji právní služby v oblasti problematiky dopravní obslužnosti v Ústeckém kraji v období od 1. ledna 2007 do 30. června 2016 (dále jen „relevantní období“);

2) Přehled všech uhrazených faktur vystavených externími advokátními kancelářemi a/nebo samostatnými advokáty Ústeckému kraji v oblasti problematiky dopravní obslužnosti v Ústeckém kraji jakožto odběrateli v relevantním období, obsahujícího minimálně název poskytovatele právních služeb, fakturovanou částku, rozsah poskytnutých služeb a datum úhrady;

3) Poskytnutí kopií všech faktur a s nimi souvisejících vyúčtování právních služeb, vystavených externími advokátními kancelářemi a/nebo samostatnými advokáty Ústeckému kraji v oblasti problematiky dopravní obslužnosti v Ústeckém kraji v relevantním období, to vše ve smyslu bodu 1 a 2 této žádosti.“

 

Odpověď:

Na základě výše uvedeného Vám poskytujeme následující informace:

 

Ad 1)

V relevantním období poskytovala Ústeckému kraji právní poradenství v oblasti problematiky dopravní obslužnosti společnost SKILS s.r.o. advokátní kancelář (dříve WEIL, GOTSHAL & MANGES s.r.o. advokátní kancelář), IČO 25621050, se sídlem Křižovnické nám. 193/2, 110 00 Praha 1.

 

Ad 2)

V příloze Vám zasíláme přehled faktur vystavených v období od 1. ledna 2008 do 30. června 2016 ze strany SKILS s.r.o. advokátní kancelář (dříve WEIL, GOTSHAL & MANGES s.r.o. advokátní kancelář). Přehled faktur za období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007 nemáme již k dispozici, Ústecký kraj přistoupil k jinému účetnímu programu a předmětné období již nelze předložit. Z hlediska rozsahu poskytnutých právních služeb lze uvést, že zahrnovaly zejména následující problematiku: 

Právní poradenství a zastupování v řízeních před správními úřady a před správními a civilními soudy v rámci řady sporů mezi Ústeckým krajem a společností DPÚK a.s., jež se týkaly tvrzených nároků uvedeného dopravce v souhrnné výši několika miliard Kč, jakož i otázky platnosti výpovědi smlouvy o závazku veřejné služby uzavřené se společností DPÚK, provedené ze strany Ústeckého kraje;

Právní poradenství a zastupování v rámci řízení týkajících se sporů s dalšími dopravci týkajících se nároků ve výši desítek milionů Kč ze smluv o veřejných službách v souvislosti se zajišťováním dopravní obslužnosti;

Právní poradenství k otázce zapojení dopravců do integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje, v této souvislosti též právní poradenství týkající se projektu zavedení integrovaného dopravního systému v Ústeckém kraji, zejména analýza otázky nastavení clearingových služeb, vydávání čipových karet, rozsahu aplikace zákona o platebním styku a zajištění potřebných autorských práv souvisejících s fungováním integrovaného dopravního systému;

Právní poradenství k otázce smluvního uspořádání mezi Ústeckým krajem a obcemi při spolupráci v zajišťování dopravní obslužnosti a příprava relevantní smluvní dokumentace;

Příprava nových koncesních a zadávacích řízení na zajištění základní dopravní obslužnosti Ústeckého kraje v režimu veřejné služby, v této souvislosti například právní poradenství Ústeckému kraji coby zadavateli veřejných zakázek na dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou v oblastech Dolní Poohří, Chomutovsko a Šluknovsko, a dále též v oblastech Kadaň – Žatec, Příměstská doprava Teplice, Litoměřicko, Teplicko, Děčínsko a Podbořansko;

Komplexní právní poradenství a příprava návrhů smluvní dokumentace ve věci smluv o veřejných službách (resp. smluv o závazku veřejné služby) uzavíraných mezi Ústeckým krajem a dopravci při zajišťování dopravní obslužnosti;

Právní poradenství ve věci uplatňování sankčních nároků Ústeckého kraje z dlouhodobých smluv o závazku veřejné služby v případě vybraných porušení povinností ze strany dopravců;

Právní poradenství v souvislosti s posouzením oprávněnosti nároků dopravců na zvýšení ceny dopravního výkonu v důsledku změny právních předpisů vedoucí k navýšení zaručené mzdy řidičů;

 

Právní poradenství ohledně změn a ukončování smluvních vztahů s dopravci z hlediska zákona o zadávání veřejných zakázek a příprava příslušné smluvní dokumentace.

 

Ad 3)

Kopie požadovaných faktur Vám zasíláme v příloze této odpovědi.


 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 6.2.2020 / 6.2.2020
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu