Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web > Úřední deska > Konkurzní a výběrová řízení

 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 10. 1. 2020.
 

Odkazy


 
 

Dotaz žadatele:

„…si Vás na základě zákona o svobodném přístupu k informacím dovoluji požádat o poskytnutí aktuálního soupisu (přehledu obsahu) spisu vedeného k řízení o povolení změny v užívání stavby „Pila Kovářská č.p. 227 Kovářská“ (spis byl původně veden Městským úřadem Vejprty, stavebním úřadem pod č.j. MU-VEJ/2054/2013/Sú-Vl). Dále prosím o poskytnutí kopií veškerých listin zařazených do tohoto spisu v době od 9.12.2019 (včetně).“

 

Odpověď:

Dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím poskytuje povinný subjekt v souladu se žádostí žadatele soupis uvedené spisové složky. Po datu 9. 12. 2019 nebyly do tohoto spisu vkládány žádné písemnosti, což je zřejmé ze spisového přehledu.

KÚ ÚK UPS žadateli sděluje, že z důvodu změny spisové služby pro Krajský úřad Ústeckého

kraje bylo nutné zaevidovat neukončené řízení ve věci povolení změny v užívání stavby „Pila

Kovářská č. p. 227 Kovářská“ pod novou spisovou složkou KUUK/005877/2020. Prvý

(iniciační) dokument v této složce je soupis spisu č. 705/UPS/2017 ke dni 31. 12. 2019, který

je také přílohou tohoto sdělení.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 23.1.2020 / 23.1.2020
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu