Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web > Úřední deska > Konkurzní a výběrová řízení

 

Žádost

Poskytnutí informace na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručená povinnému subjektu dne 27. 11. 2019.
 

Odkazy


 
 

Dotaz žadatele:

 

1)  Rozpočet v roce 2019 – průřezový a odvětvový, kapitálové výdaje, plán rozpočtu na rok 2020.

2)  Jmenný seznam zvolených zastupitelů v aktuálním stavu – jméno, příjmení, titul, rok narození, vznik a zastávaná funkce, politická příslušnost.

3)  Jmenný seznam zaměstnanců krajského úřadu do úrovně statutárního zástupce do úrovně vedoucího oddělení – jméno, příjmení, titul, vznik a zastávaná funkce, rok narození, odbornost v (V, ÚSO, VŠ), to vše v aktuálním znění.

4)  Organizační struktura krajského úřadu, organizační řád, pracovní řád, spisový a skartační řád, to vše v aktuálním stavu.

5)  Předpisy BOZP – určení rizik pro pracoviště, požární poplachové směrnice, hygienické předpisy v oblasti ochrany zaměstnanců, školení, předpisy v oblasti ochranných prostředků čistících a úklidových prostředků, to vše v úplném znění.

6)  Vnitřní předpisy na ochranu osobních údajů, monitorování osob, ochrana informačních elektronických systémů, to vše v aktuálním stavu.

7)  Jmenný seznam externích pracovníků v oblasti právních služeb, ekonomiky a ochrany majetku, název externisty, sídlo, IČO, odpovědný zástupce, předmět plnění, finanční ohodnocení, vznik a doba smluvního vztahu, to vše v aktuálním stavu.

8)  Jmenný seznam poradců pro všechny orgány a útvary povinného subjektu – jméno, příjmení, titul, rok narození, odbornost, zařazení v organizační struktuře, vznik a doba trvání. Finanční ohodnocení, to vše v aktuálním stavu.

9)  Jmenný seznam zřizovaných subjektů – název, adresa, IČO, odpovědný zástupce, předmět činnosti, kontakty (web. stránky, e-mail)

10)Rozsah spolupráce s vězeňskou službou ČR. Název projektu zaměření odpovědná osoba, hodnota projektu, vznik a doba realizace, finanční spoluúčast, plánované projekty.“

 

Odpověď:

 

Povinný subjekt Vám poskytuje následující informace k Vámi v žádosti uvedeným bodům.

1)   Rozpočet v roce 2019 – průřezový a odvětvový, kapitálové výdaje, plán rozpočtu na rok 2020.

 

Povinný subjekt poskytuje žadateli odkaz na zveřejněnou informaci dle § 6 odst. 1 InfZ. Požadované informace pod bodem 1) částečně vyřizoval podáním ze dne 23. 5. 2019.

https://www.kr-ustecky.cz/zadost/d-1734677/p1=204810

Plán rozpočtu na rok 2020 bude projednáván na Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 9. 12. 2019.

2)   Jmenný seznam zvolených zastupitelů v aktuálním stavu – jméno, příjmení, titul, rok narození, vznik a zastávaná funkce, politická příslušnost.

 

Povinný subjekt poskytuje žadateli odkaz na zveřejněnou informaci dle § 6 odst. 1 InfZ. Požadované informace pod bodem 2) vyřizoval podáním ze dne 23. 5. 2019.

https://www.kr-ustecky.cz/zadost/d-1734677/p1=204810

 

 

3)   Jmenný seznam zaměstnanců krajského úřadu do úrovně statutárního zástupce od úrovně vedoucího oddělení – jméno, příjmení, titul, vznik a zastávaná funkce, rok narození, odbornost v (V, ÚSO, VŠ), to vše v aktuálním znění.

 

Povinný subjekt poskytuje žadateli odkaz na zveřejněnou informaci dle § 6 odst. 1 InfZ. Požadované informace pod bodem 3) vyřizoval podáním ze dne 29. 5. 2019. Rozhodnutím o částečném odmítnutí žádosti JID: 89952/2019/KUUK, č. j. KUUK/73778/2019 byly Vámi požadované informace co do roku narození a vzniku funkce zaměstnanců kraje odmítnuty. Předmětné rozhodnutí Vám bylo doručeno dne 3. 6. 2019.

https://www.kr-ustecky.cz/zadost/d-1734824/p1=204810

 

4)   Organizační struktura krajského úřadu, organizační řád, pracovní řád, spisový a skartační řád, to vše v aktuálním stavu.

 

Povinný subjekt poskytuje žadateli odkaz na zveřejněnou informaci dle § 6 odst. 1 InfZ. Požadované informace pod bodem 4) vyřizoval podáním ze dne 29. 5. 2019.

https://www.kr-ustecky.cz/zadost/d-1734824/p1=204810

 

5)   Předpisy BOZP – určení rizik pro pracoviště, požární poplachové směrnice, hygienické předpisy v oblasti ochrany zaměstnanců, školení, předpisy v oblasti ochranných prostředků čistících a úklidových prostředků, to vše v úplném znění.

 

Povinný subjekt poskytuje žadateli odkaz na zveřejněnou informaci dle § 6 odst. 1 InfZ. Požadované informace pod bodem 5) vyřizoval podáním ze dne 29. 5. 2019.

https://www.kr-ustecky.cz/zadost/d-1734824/p1=204810

6)   Vnitřní předpisy na ochranu osobních údajů, monitorování osob, ochrana informačních elektronických systémů, to vše v aktuálním stavu.

 

Povinný subjekt poskytuje žadateli odkaz na zveřejněnou informaci dle § 6 odst. 1 InfZ. Požadované informace pod bodem 6) vyřizoval povinný subjekt podáním ze dne 29. 5. 2019.

https://www.kr-ustecky.cz/zadost/d-1734824/p1=204810

 

7)   Jmenný seznam externích pracovníků v oblasti právních služeb, ekonomiky a ochrany majetku, název externisty, sídlo, IČO, odpovědný zástupce, předmět plnění, finanční ohodnocení, vznik a doba smluvního vztahu, to vše v aktuálním stavu.

 

Povinný subjekt poskytuje žadateli odkaz na zveřejněnou informaci dle § 6 odst. 1 InfZ. Požadované informace pod bodem 7) vyřizoval podáním ze dne 29. 5. 2019.

https://www.kr-ustecky.cz/zadost/d-1734824/p1=204810

 

8)   Jmenný seznam poradců pro všechny orgány a útvary povinného subjektu – jméno, příjmení, titul, rok narození, odbornost, zařazení v organizační struktuře, vznik a doba trvání. Finanční ohodnocení, to vše v aktuálním stavu.

 

Povinný subjekt poskytuje žadateli požadované informace – viz příloha k bodu 8) žádosti.

 

9)   Jmenný seznam zřizovaných subjektů – název, adresa, IČO, odpovědný zástupce, předmět činnosti, kontakty (web. stránky, e-mail)

 

Povinný subjekt poskytuje žadateli odkaz na zveřejněnou informaci dle § 6 odst. 1 InfZ. Požadované informace pod bodem 7) vyřizoval podáním ze dne 29. 5. 2019.

https://www.kr-ustecky.cz/zadost/d-1734824/p1=204810

 

 

10)Rozsah spolupráce s vězeňskou službou ČR. Název projektu zaměření odpovědná osoba, hodnota projektu, vznik a doba realizace, finanční spoluúčast, plánované projekty.

 

Povinný subjekt nemá v jeho gesci žádná zařízení, které by poskytovaly vězněným osobám materiální, poradenskou i technickou pomoc.

 

Povinný subjekt na závěr sděluje, že Vámi požadované informace jsou opakované a vyjma bodu 8) žádosti ze dne 25. 11. 2019 Vám byly poskytnuty nebo částečně rozhodnutím o odmítnutí odmítnuty. Informace Vám byly poskytnuty podáním ze dne 23. 5. 2019 (JID: 85109/2019/KUUK), které jste obdržel dne 24. 5. 2019 a podáním ze dne 29. 5. 2019 (JID: 88377/2019/KUUK), které jste obdržel dne 3. 6. 2019 včetně rozhodnutí o částečném odmítnutí viz shora.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 11.12.2019 / 11.12.2019
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu