Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web > Úřední deska > Konkurzní a výběrová řízení

 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 2. 12. 2019.
 

Odkazy


 
 

Dotaz:

„V souladu s ust. § 13 zák.č. 106/1999 Sb. žádáme Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství o poskytnutí kompletní dokumentace správního řízení, a to prvoinstančního i odvolacího týkající se společnosti BIOPLYN ENERGY s.r.o. Ústí n.L..“

 

Odpověď:

Dne 2. 12. 2019 jsme obdrželi vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále zákon), a to poskytnutí kompletní dokumentace správního řízení, prvoinstančního i odvolacího, týkající se společnosti BIOPLYN ENERGY s.r.o. Ústí nad Labem.

Společnost BIOPLYN ENERGY s.r.o. byla účastníkem řízení vedeného zdejším úřadem ve věci:

 

1. Udělení souhlasu k provozování zařízení k využívání odpadů – bioplynové stanice Všebořice, sp. zn.: 3401/ZPZ/2015/PZ-2645.

 

2. Rozhodnutí v pochybnostech zda je movitá věc odpadem sp. zn.: KUUK/9791/2019/ZPZ/PO-093.

 

Vzhledem k neurčitosti vaší žádosti vám v příloze prozatím zasíláme následující kopie dokumentů vztahujících se k těmto řízením:

 

1. Rozhodnutí zdejšího úřadu č.j.3401/ZPZ/2015/PZ-2645 ze dne 12.10.2015, kterým byl společnosti BIOPLYN ENERGY s.r.o. udělen souhlas k provozu zařízení k využívání odpadů – bioplynová stanice Všebořice (CZU01015) a jeho rozšíření - rozhodnutí č.j. 773/ZPZ/2016/PZ-2645.1 ze dne 07.03.2016.

 

2. Rozhodnutí zdejšího úřadu č.j.KUUK/60054/2019/ZPZ ze dne 13. 5. 2019, že se movitá věc, tvořená kapalným produktem anaerobní fermentace odpadů (digestátem, fugátem), vznikajícím při provozu bioplynové stanice provozované na p.p.č. 78/15 k.ú. Dělouš, společností BIOPLYN ENERGY s.r.o.

 

3. Odvolání společnosti BIOPLYN ENERGY s.r.o. proti rozhodnutí č.j.KUUK/60054/2019/ZPZ ze dne 13. 5. 2019

 

4. Postoupení odvolání proti rozhodnutí č.j.KUUK/60054/2019/ZPZ ze dne 13. 5. 2019.

 

5. Rozhodnutí MŽP č.j. MZP/2019/530/846 ze dne 2.10.2019 o odvolání proti rozhodnutí č.j.KUUK/60054/2019/ZPZ ze dne 13. 5. 2019.

 

Pokud považujete tento rozsah poskytnuté informace za nedostatečný (neodpovídající žádosti), žádost upřesněte. Upozorňujeme, že poskytování kompletních správních spisů bude zpoplatněno podle platného ceníku vnitřní směrnice zdejšího úřadu č. 2016-S-09, 15 Kč za každou první stranu a 5 Kč za každou následující stranu dokumentu.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 10.12.2019 / 10.12.2019
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu