Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web > Krajský úřad > Dotazy a odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 1. 11. 2019.
 

 
 

Dotaz:

„Vážení,

chtěl bych Vás požádat – jako povinný subjekt dle ustanovení § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – o poskytnutí následující informace:

V kolika případech bylo povinným subjektem, jakožto správním orgánem příslušným k projednání přestupků dle § 8 odst. 1 písm. b), § 8 odst. 3 písm. b), § 8a odst. 1 písm. n), § 8a odst. 2 písm. b) a § 8a odst. 3 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy (dále jen „ZRegRek“), vedeno správní řízení pro porušení povinnosti stanovené § 2 odst. 1 písm. b) ZRegRek jednáním dle písm. b) přílohy č. 1 k zákonu č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,  (tj. pro šíření, zpracovaní, či zadávání reklamy, která je nekalou obchodní praktikou, spočívající v neoprávněném používání značky jakosti nebo jiného obdobného označení), a to za období od 12. února 2008 do současnosti. V souvislosti s tím žádám o poskytnutí informace, pod jakou spisovou značkou byla případná jednotlivá správní řízení vedena.“.

 

Odpověď:

Krajský živnostenský úřad v daném období (ode dne 12. února 2008 do dne 19. listopadu 2019) neprojednával a následně nerozhodoval o uložených pokutách za porušení zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění ve Vámi uváděné problematice. 

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 2.12.2019 / 2.12.2019
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu