Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní web



Cesta: Titulní stránka > Hlavní web

 

Kraj má zájem převzít odpovědnost za provoz nemocnice v Litoměřicích

Nemocnice LTM
Rada Ústeckého kraje ve středu 20. listopadu projednala společný zájem kraje a města Litoměřice dlouhodobě zajistit provoz Nemocnice Litoměřice prostřednictvím její integrace do páteřní sítě zdravotnických zařízení v Ústeckém kraji a jejího začlenění do společnosti Krajská zdravotní, a.s.
Tisková zpráva ze dne 20. listopadu 2019
 

 
 

Pro Ústecký kraj má spolupráce s městem Litoměřice, za účelem převzetí odpovědnosti za stávající působnost města ve vztahu k jím vlastněné a provozované nemocnici, za cíl uspokojování potřeb občanů a ochranu veřejného zájmu, kterým je péče o jejich zdraví v rozsahu, v jakém toho není způsobilý stát, a nedostačují síly města. Samotná spolupráce není ze strany kraje vnímána jako majetková akvizice, ale jako spolupráce ve veřejném zájmu na rozvoji zdraví občanů města Litoměřice a Ústeckého kraje. Převzetím nemocnice na sebe kraj přebírá do budoucna značnou, a legislativou nepředpokládanou, zátěž, a to nejen finanční.

Rada kraje proto doporučila zastupitelstvu rozhodnout o uzavření memoranda o společném záměru mezi Ústeckým krajem, městem Litoměřice, společností Krajská zdravotní, a.s. a společností Nemocnice Litoměřice, a.s. Memorandum je postaveno na několika zásadních parametrech:

1. Převod Nemocnice Litoměřice (jakýmkoliv způsobem) je realizován z veřejnoprávního důvodu v důsledku řešení věcí v zájmu občanů z důvodu veřejného zájmu zvýšit komfort občanů kraje při poskytování zdravotní péče s významně kvalitativním posunem její nezbytnosti. Ústecký kraj tak na sebe převezme působnost města Litoměřice, a to péči o uspokojování potřeb rozvoje zdraví občanů Litoměřic.

2. Podstatou spolupráce bude zpracování ekonomického a právního posouzení Nemocnice Litoměřice, ze kterého vyplyne všestranně optimální návrh.

3. Cílem spolupráce není nabytí akcií Nemocnice Litoměřice, ale začlenění této nemocnice v rámci řízení Krajské zdravotní, a.s.

Město kraji nedávno navrhlo více než pouhý záměr hledání maximálně účelných možností provozování nemocnice v Litoměřicích. Městem byl na jisto postaven způsob (převod akcií společnosti), předmět (100% akcií) a cena převodu (tržní cena dle znaleckého posudku zadávaného vlastníkem).

„S tím kraj rozhodně nemůže souhlasit. Je třeba si uvědomit, že kraj v tomto vztahu nebude a nechce vystupovat jako investor. Chce zajistit občanům Litoměřic dostupnou a kvalitní zdravotní péči. Nemocnice přece nebude provozována za účelem zisku, ale za účelem naplnění potřeb litoměřických občanů,“ řekl hejtman Oldřich Bubeníček.

Je na místě zmínit, že postup kraje odpovídá i zájmům a potřebám litoměřických občanů. V proběhlém místním referendu o otázce: Chcete, aby orgány města Litoměřice bezodkladně zastavily jakoukoliv formu převodu vlastnictví či provozování nemocnice v Litoměřicích na jakýkoliv subjekt, který není ve výhradním vlastnictví státu, kraje či obce a zachovaly nemovitosti nemocnice i provozní majetek společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., ve výhradním vlastnictví státu, kraje či obce? se pro odpověď ANO vyjádřila většina občanů. „Referendum se tak stalo pro další kroky města závazným,“ komentoval náměstek hejtmana Stanislav Rybák.

Rada kraje současně vyzvala město Litoměřice, aby se zdrželo majetkoprávních změn ve vztahu k poskytování zdravotních služeb litoměřickou nemocnicí do doby zpracování ekonomického a právního posouzení Nemocnice Litoměřice (due diligence), ze kterého vyplyne všestranně optimální návrh dalšího postupu. „Takový postup města, bez provedení due diligence, by mohl do budoucna zatížit kraj nebo Krajskou zdravotní nemalými daňovými dopady,“ dodal náměstek Martin Klika.

01
Jednání se zúčastnil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, 1. náměstek Martin Klika, náměstek Stanislav Rybák a za druhou stranu starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč či Leoš Vysoudil.

 

 
Zodpovídá: Vít Hnízdil
Vytvořeno / změněno: 20.11.2019 / 20.11.2019 | Zveřejnit od: 20.11.2019
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu