Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web > Krajský úřad

 

Žádost

Poskytnutí informace na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručená povinnému subjektu dne 29. 10. 2019.
 

 
 

Dotaz žadatele:

 

„a) Jaké celkové částky byly z rozpočtu kraje (nikoliv transfery státního rozpočtu) poskytnuty

v letech 2017-2018 na sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS)

b) Jaké celkové částky byly z rozpočtu kraje (nikoliv transfery státního rozpočtu) poskytnuty

v letech 2017-2018 na azylové domy pro rodiny s dětmi (případně matky s dětmi)

c) Jaké celkové částky byly z rozpočtu kraje (nikoliv transfery státního rozpočtu) poskytnuty

v letech 2017-2018 na dětské domovy zřízené dle školného zákona

d) Jaké celkové částky byly z rozpočtu kraje (nikoliv transfery státního rozpočtu) poskytnuty

v letech 2017-2018 na dětské domovy pro děti do 3 let věku (dětská centra) zřízené dle zákona

zdravotních službách.“.

 

Odpověď:

Na Vaší žádost Vám povinný subjekt dle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ poskytuje k bodům a) až d) následující informace.

 

K bodu a) žádosti:


Z rozpočtu Ústeckého kraje byla poskytnuta v letech 2017 - 2018 částka 2 609 934,28 Kč na sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS).


K bodu b) žádosti:

 

Z rozpočtu Ústeckého kraje byla poskytnuta v letech 2017 - 2018 částka 2 041 497,98 Kč na azylové domy pro rodiny s dětmi (případně matky s dětmi).

 

K bodu c) žádosti:

 

Z rozpočtu Ústeckého kraje byla poskytnuta v letech 2017 – 2018 částka 161 103 tis. Kč (rok 2017 - 78 534 tis. Kč a rok 2018 - 82 569 tis. Kč) na dětské domovy zřízené dle školského zákona.

Dále byly z rozpočtu Ústeckého kraje financovány reprodukce a opravy nemovitého majetku ve správě dětských domovů (zřízených Ústeckým krajem). V roce 2017 to byla částka 3 336 tis. Kč a v roce 2018 částka 6 543 tis. Kč.

 

K bodu d) žádosti:

 

Z rozpočtu Ústeckého kraje byly poskytnuty finanční prostředky Kojeneckým ústavům Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci v letech 2017 – 2018 v celkové částce 137 090 tis. Kč (rok 2017 - 69 936 tis. Kč a rok 2018 - 67 154 tis. Kč).

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 15.11.2019 / 15.11.2019
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu