Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web

 

Ústecký kraj jako uhelný region čeká proměna

logo ÚK
Ústecký kraj jako region historicky spjatý s těžbou uhlí a na něj navazujícím energetickým průmyslem se připravuje na transformaci hospodářství, která bude nevyhnutelná po postupném útlumu těžby. Proto má své zástupce v iniciativě Evropské unie „Platforma pro uhelné regiony v transformaci“ i v Uhelné komisi České republiky. Je jím 1. náměstek hejtmana Martin Klika, který zároveň předsedá Uhelné platformě Ústeckého kraje.
Tisková zpráva z 15. listopadu 2019
 

 
 

Těžba hnědého uhlí je v současné době významným odvětvím, na kterém z velké části stojí průmysl v Ústeckém kraji. „S postupným utlumováním těžby se musíme zaměřit na čistější formy získávání energie. Tomu se musí přizpůsobit průmysl, ale také celý region po stránce ekonomické a sociální. Lidé si budou muset najít uplatnění v jiných druzích ekonomiky, třeba v lehkém průmyslu nebo ve službách,“ říká k nadcházejícímu období náměstek Klika. Podobný problém řeší v Evropě všechny uhelné regiony.

 

Pro Ústecký kraj je v tuto chvíli klíčové zapojení do platformy vytvořené Evropskou unií. O nezbytné proměně regionu diskutuje se všemi dotčenými ministerstvy. Transformace by měla probíhat promyšleně, strategicky a bez tlaku na rychlost. Pro Ústecký kraj a významné podniky v regionu bude důležité využití finančních prostředků z EU určených právě na transformaci uhelných regionů.

 

Během posledního jednání evropské platformy v Bruselu se náměstek Martin Klika zúčastnil také Meziregionálního jednání sousedících uhelných regionů – Lužice, Dolního Slezska a uhelných regionů ČR. Zde se připravovala tzv. „Görlitzká deklarace“ zaštítěná všemi 41 evropskými uhelnými regiony, která by řešila problematiku veřejné podpory a čerpání prostředků z Fondu spravedlivého rozvoje. K této deklaraci by se měl Ústecký kraj připojit na konci listopadu.

 

V říjnu 2019 také vznikla jako pracovní skupina při Radě ÚK Uhelná platforma Ústeckého kraje. Má 16 členů z řad zastupitelů, těžebních společností, nezávislých expertů a zástupců Krajské hospodářské komory a Hospodářské a sociální rady kraje. Zabývá se aktivitami, které mají mírnit případné negativní dopady na hospodářskou, sociální a environmentální situaci Ústeckého kraje. Jejím úkolem je navrhnout řešení a konkrétní projektové záměry, které přispějí k bezproblémové transformaci regionu, a vše pak projednat na centrální úrovni s Uhelnou komisí ČR.

 

 

 
Zodpovídá: Mgr. et Mgr. Magdalena Fraňková
Vytvořeno / změněno: 15.11.2019 / 15.11.2019
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu