Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web > Krajský úřad > Dotazy a odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů doručená povinnému subjektu dne 15. 10. 2019.
 

Odkazy


 
 

Dotaz žadatele (doslovný výňatek):


„Žadatel je nad rámec Odpovědi Adresáta známa také skutečnost, že Adresát poskytl spolku Labe aréna z.s., IČO: 034 10 447, se sídlem Nábřeží 835, 411 08 Štětí (dále jen „Labe aréna“) alespoň jedno čerpání veřejných prostředků (včetně, avšak nikoli výlučně, jakýchkoli dotací, pobídek, finanční a materiální výpomoci a jiného plnění z veřejných zdrojů – dále společně jen „Dotace“). Konkrétně měla být roku 2015 poskytnuta Dotace ve výši 60 000 000 Kč (dále jen „Dotace 1“).

Žadatel tedy touto dodatečnou žádostí zdvořile žádá nadepsaného Adresáta o poskytnutí níže uvedených doplňujících informací:

1.     Přesného označení právního titulu a účelu čerpání (byla-li tato účelově vázána), poskytnutí podkladové dokumentace k dotačnímu programu, na základě kterého byla Dotace 1 udělena, a úplné žádosti Labe arény o čerpání Dotace 1.; a

2.     Přehledu veškerých dalších poskytnutých Dotací Labe aréně v období od ledna 2010 do data této žádosti (byly-li nějaké), včetně výše a data poskytnutí, přesného označení právního titulu, na základě kterého byly dotčené Dotace poskytnuty, a jejich účelového určení (byly-li takové Dotace účelově vázány);

s tím, že pokud by snad pro Adresáta byla identifikace právních titulů (příp. popis účelu určení), resp. jejich textace, ve vztahu k výše uvedenému komplikovanější, se Žadatel spokojí s kopií kompletní zadávací dokumentací (včetně žádostí Labe arény o čerpání Dotací) ve vztahu k dotčeným Dotacím.

 …“.

 

Odpověď:

 

K požadovaným bodům 1) a 2) žádosti ze dne 15. 10. 2019 povinný subjekt poskytuje níže uvedené informace.

 

Bod 1)

 

Labe aréna z.s.                                  

IČ: 03410447                           

Nábřežní 835, 411 08 Štětí


 

Smlouva: Smlouva o poskytnutí investiční dotace

Částka: 60 000 000 Kč

Název projektu: Labe aréna Štětí, etapa I.

Účel čerpání: Realizace výstavby objektu Labe aréna Štětí, etapa I.

Právní titul: Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo dle § 36 písm. c) z.č. 129/2000 Sb., zákon o krajích, usnesením č. 48/23Z/2015  ze dne 29. 6. 2015 uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace uzavřenou v souladu se Zásadami pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci z rozpočtu Ústeckého kraje a záštit představitelů kraje.

 

Povinný subjekt poskytuje podkladovou dokumentaci k dotačnímu programu, na základě kterého byla výše uvedená investiční dotace udělena. Dále poskytuje úplnou žádost spolku Labe aréna, z.s.

 

Podkladové materiály jsou taktéž dostupné na webových stránkách povinného subjektu (str. 501- 593).

https://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1690902

 

 

V poskytnutých dokumentech povinný subjekt anonymizoval osobní údaje. Z důvodu anonymizace údajů vydal povinný subjekt rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti dle § 15 odst 1 InfZ.

 

 

Bod 2)

 

Labe aréna z.s.                                  

IČ: 03410447                           

Nábřežní 835, 411 08 Štětí


 

 

Povinný subjekt si dovoluje upřesnit období, odkdy bylo možné spolku Labe aréna, z. s. dotaci poskytnout. Spolek Labe aréna, z.s. vznikl dne 17. 9. 2014, proto spolek mohl být příjemcem dotací až od výše uvedeného data.16/SML1964 - Smlouva o poskytnutí dotace – 500.000,- Kč

smlouva byla uzavřena na základě došlé žádosti a v souladu s § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

 

Účel dotace: Labe aréna 2016 – Světový pohár v kanoistice

Právní titul: Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo dle § 36 písm. c) z.č. 129/2000 Sb., zákon o krajích, usnesením č. 14/29Z/2016 dne 25. 4. 2016.

podpis smlouvy: 10. 6. 2016

došlá žádost: 19. 2. 2016

 

 

17/SML0585 – Smlouva o poskytnutí dotace – 500.000,- Kč

smlouva byla uzavřena na základě došlé žádosti a v souladu s § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

 

Účel dotace: Labe aréna 2017 – Česko vesluje v Ústeckém kraji  

Právní titul: Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo dle § 36 písm. c) z.č. 129/2000 Sb., zákon o krajích, usnesením č. 011/3Z/2017 ze dne 6. 4. 2017.

podpis smlouvy: 6. 4. 2017

došlá žádost: 11. 1. 2017

 

18/SML1634 – Smlouva o poskytnutí dotace – 500.000,- Kč

smlouva byla uzavřena na základě došlé žádosti a v souladu s § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

 

Účel dotace:  Česko vesluje  – Mistrovství světa juniorů  ve veslování 2018

Právní titul: Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo dle § 36 písm. c) z.č. 129/2000 Sb., zákon o krajích, usnesením č. 008/11Z/2018 ze dne 26. 2. 2018.

podpis smlouvy: 10. 5. 2018

došlá žádost:  18. 1. 2018

 

19/SML0746 – Smlouva o poskytnutí dotace – 500.000,- Kč

smlouva byla uzavřena na základě došlé žádosti a v souladu s § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

 

Účel dotace: Česko vesluje - Mistrovství Evropy juniorů 2019

Právní titul: Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo dle § 36 písm. c) z.č. 129/2000 Sb., zákon o krajích, usnesením č. 006/18Z/2019 ze dne 4. 3. 2019.

podpis smlouvy: 14. 5. 2019

došlá žádost:  16. 1. 2019

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 5.11.2019 / 5.11.2019
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu