Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web > Krajský úřad > Dotazy a odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 15. 10. 2019.
 

 
 

Dotaz žadatele:

Vážení,

V minulosti jsme vás oslovili v souvislosti s vymáháním škody po odpovědných osobách pokud jde o pokutu za veřejnou zakázku

S0465/15 - Posílení výuky strojírenských oborů pro oblast Kadaň a Klášterec nad Ohří III

Podle vámi v minulosti poskytnutých informací k vymáhání škody dosud nedošlo.

Žádáme Vás o aktuální informace, tj. zejména zda došlo k posunu, zejména vymožení škody po odpovědných osobách:

a) Informaci, zda jste zjistili, která osoba či osoby jsou za vznik škody odpovědné. Žádáme o sdělení jména a

pracovního zařazení osoby, která je za škodu odpovědná; případně označení dodavatele služby, který je za

škodu odpovědný.

b) Informaci, zda byla škoda po odpovědných osobách vymáhána a jakým konkrétním způsobem, v jaké výši a

s jakým výsledkem (jaká část škody byla vymožena a kdy). Škoda může být vymáhána písemnou výzvou

k úhradě, započtením škody na jinou vzájemnou pohledávku, podanou žalobou apod. – žádáme o konkrétní

informaci, jaké kroky byly podniknuty a kdy. V případě, že proti odpovědné osobě či osobám byla podána

žaloba, žádáme o označení soudu a spisovou značku, pod kterou je řízení vedeno.

c) V případě, že jste se rozhodli škodu nevymáhat, žádáme o informaci, kdo takové rozhodnutí přijal (jméno,

příjmení, pracovní pozice) a jak je toto rozhodnutí odůvodněno. Pokud existuje písemný zápis o tomto

rozhodnutí (například zápis škodní komise apod.) žádáme o jeho kopii.

 

Odpověď:

Na základě Vaší žádosti ze dne 15. 10. 2019 o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se uložené pokuty od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a to konkrétně veřejné zakázky S0465/15 – projektu „Posílení výuky strojírenských oborů pro oblast Kadaň a Klášterec nad Ohří“ Vám sdělujeme následující:

U veřejné zakázky S0465/15 – projektu „Posílení výuky strojírenských oborů pro oblast Kadaň a Klášterec nad Ohří“ k žádným novým skutečnostem v dané věci nedošlo, situace nadále zůstává stejná /viz předešlé odpovědi, které přikládám přílohou/.

 

Přílohy

odpověď ze dne 12.04.2017 pod č.j. 60960/2017/KUUK

odpověď ze dne 16.07.2018 pod č.j.117665/2018/KUUK

odpověď ze dne 02.08.2018 pod č.j. 127019/2018/KUUK

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 25.10.2019 / 25.10.2019
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu