Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web > Krajský úřad > Dotazy a odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů doručená povinnému subjektu dne 11. 9. 2019.
 

 
 

Dotaz žadatele (doslovný výňatek):


„Žadatel tímto žádá nadepsaného Adresáta o poskytnutí níže uvedených informací:

1. přehledu veškerých poskytnutých peněžních prostředků ze strany Adresáta v období posledních pěti let, tj. od září 2014 do data této Žádosti, a obsahujících zejména informace o výši každého jednotlivého poskytnutého čerpání veřejných prostředků včetně, avšak nikoli výlučně, jakýchkoli dotací, pobídek, finanční a materiální výpomoci a jiného plnění z veřejných zdrojů (dále jen „Dotace“) a data každého takového čerpání Dotací;

2. zda byly poskytnuté Dotace účelově určeny a pokud ano, k jakému účelu byly vázány;

3. přesné označení právního titulu, na základě kterého byly Dotace poskytnuty;

(…)

Vše výše uvedené Žadatel požaduje ve vztahu k následujícím subjektům jakožto příjemcům kterýchkoli Dotací:

A.    Národní olympijské centrum vodních sportů, z.s.;

Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha 6;

IČO: 030 39 021.

B.    Český svaz kanoistů, z.s.;

Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha 6;

IČO: 005 37 730.

C.    Český veslařský svaz;

Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha 6;

IČO: 481 36 794.

D.    Sportcentrum Račice, a.s.;

Štětí, Račice 130, PSČ: 41108;

IČO: 622 45 325."

 

Odpověď:

 

Za požadované období 1. 9. 2014 – 11. 9. 2019 poskytl povinný subjekt níže uvedené finanční prostředky ve vztahu k následujícím subjektům:

 

A.

Národní olympijské centrum vodních sportů, z.s.                             

IČ: 03039021                           

Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6


1.

Smlouva: smlouva o poskytnutí dotace 16/SML4490/SoPD/SPRP

Částka: 100.000,- Kč (platba 23. 12. 2016)

Název projektu: FÚK 2016_MISTROVSTVÍ ČR VE SPRINTU 2016

Dotační program: Fond Ústeckého kraje

Účel: uspořádání série závodů ve sprintu na veslařských trenažérech v pěti městech Ústeckého kraje

Právní titul: Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo dle § 36 písm. c) z.č. 129/2000 Sb., zákon o krajích, usnesením č. 26/30Z/2016  ze dne 27. 6. 2016 uzavření smlouvy o poskytnutí dotace uzavřenou v souladu se Zásadami pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje. Fond Ústeckého kraje byl zřízen v souladu s § 5 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

 

2.

Smlouva: smlouva o dílo – zajištění služeb v rámci přátelského fotbalového utkání dotace č. 17/SML3383/SOD/OKH

Částka: 123.440,- Kč

Název projektu: zajištění ubytování, stravy a doprovodného sportovního programu pro členy Fotbalové akademie (Ostróda) Polsko v rámci konání přátelských fotbalových utkání s Regionální fotbalovou akademií Ústeckého kraje ve dnech 2. – 5. 10. 2017 v Račicích

Účel: zajištění služeb v rámci přátelského fotbalového utkání s partnerským městem Ostróda

Právní titul – Zadání dodávky věcí, služeb a stavebních prací musí být příkazcem operace prováděno v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a vnitřní směrnicí č. S-06/2016.

 

B.

Český svaz kanoistů, z.s.                   

IČ: 00537730               

Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6        


Smlouva: 15/SML2618

Částka: 150.000,- Kč (platba 18. 12. 2015)

Název projektu: FÚK 2015- Mistrovství světa klubových posádek dračích lodí

Dotační program: Fond Ústeckého kraje

Účel: uspořádání Mistrovství světa klubových posádek dračích lodí v Labe aréně Račice ve dnech 10. - 13. 9. 2015

Právní titul: Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo dle § 36 písm c) z.č. 129/2000 Sb., zákon o krajích usnesením č. 18/22Z/2015 ze dne 20. 04. 2015 uzavření smlouvy o poskytnutí dotace uzavřenou v souladu se Zásadami pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje. Fond Ústeckého kraje byl zřízen v souladu s § 5 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

C.

Český veslařský svaz

IČ: 48136794

Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6                    


Povinný subjekt tomuto subjektu neposkytl v uvedeném období žádné Dotace.

D.

Sportcentrum Račice, a.s.

IČ: 62245325

Račice 130, 411 08 Račice


Smlouva: žádná

Objednávka: 16/OB040113

Částka: 20.241,- Kč

Účel: občerstvení Rada Ústeckého kraje

Právní titul: Zadání dodávky věcí, služeb a stavebních prací musí být příkazcem operace prováděno v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a vnitřní směrnicí č. S-06/2016.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 30.9.2019 / 30.9.2019
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu