Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web > Krajský úřad

 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 3. 9. 2019.
 

 
 

Dotaz žadatele:

„Společnost KC ILF si z opatrnosti dovoluje vyžádat informaci, zda umístění reklamního zařízení na uvedeném pozemku nebylo v minulosti instalováno v rozporu s ust. § 30 a násl. zák. č. 13/1997 Sb. v platném znění, popř. jinými právními předpisy orgánů státní či místní samosprávy, nebo zda podléhá ohlašovacímu řízení a zda bylo umístěno ve prospěch spol. EUROPLAKAT spol. s r.o. legálně.“


Odpověď:

Jako příslušný správní úřad má Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství na starosti právě ustanovení § 30 - Silniční ochranná pásma zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a jako takový momentálně připravuje větší kontrolu umístěných a provozovaných reklamních zařízení u silnic I. třídy na území Ústeckého kraje.

Při pohledu na předloženou fotodokumentaci Vám mohu s jistotou sdělit, že ani jedna ze zachycených reklam není a ani nemůže být provozována s platným povolením, neboť již delší dobu nesplňují zákonem stanovené podmínky, a to především § 31 odst. 3. „Jedná-li se o reklamní zařízení viditelné z pozemní komunikace v silničním ochranném pásmu dálnice a silnice I. třídy, lze jeho zřízení a provozování povolit pouze pokud splňuje podmínky podle odstavce 2 a slouží-li k označení provozovny, která se nachází v silničním ochranném pásmu ve vzdálenosti do 200 metrů od reklamního zařízení.“

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 12.9.2019 / 12.9.2019
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu