Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web > Krajský úřad

 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 21. 8. 2019.
 

 
 

Dotaz žadatele:

„Vážení,

obracím se na vás v zastoupení klienta xxx se žádostí o poskytnutí informace podle § 106/1999 Sb., § 4 na žádost, případně odkazem na aktuálně dostupné uveřejnění požadované informace a to rozhodnutí o umístění a zřízení značení dopravní komunikace I. třídy č. 8 / E55 v úseku kat. území obce Rtyně nad Bílinou části Velvěty, ve směru od Teplic na Bořislav, km 17.5, v místě napojení na ul. Pražská vedoucí z obce Úpořiny. Dle vyjádření ŘSD, které jsem obdržel od ŘSD před podáním žádosti, nebyla výstavba cit. komunikace v 70 letech následována kolaudací. Proto dovozuji, že svislé a vodorovné značení bylo zřízeno a schváleno jiným rozhodnutím, např. opatřením obecné povahy, o vydání jehož kopie žádám. S ohledem na znění § 17 cit.zákona žádám o sdělení případných nákladů poskytnutí informace, jež k výzvě uhradím.“.

 

Odpověď:

Vážený pane,

obdrželi jsme k vyřízení Vaši Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odeslanou dne 21.8.2019, a to ve věci poskytnutí kopie rozhodnutí o umístění a zřízení značení dopravní komunikace I. třídy č. I/8 (E55) v úseku katastrálního území Rtyně nad Bílinou části Velvěty, ve směru od Teplic na Bořislav, km 17,5, v místě napojení na ul. Pražská vedoucí z obce Úpořiny.

 

K uvedené žádosti si Vám dovolujeme sdělit následující:

- Krajský úřad Ústeckého kraje je v této záležitosti příslušným správním úřadem pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnicích I. třídy dle ustanovení § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), a to s platností od 1. 1. 2003. Před tímto datem byli příslušným správním orgánem bývalé Okresní úřady či orgány Policie ČR.

 

- Na základě Vaší žádosti jsme prověřili naše stanovení místní úpravy provozu vydaná od roku 2009 a zjistili jsme, že za toto období nebyla na silnici I. třídy č. I/8 v úseku katastrálního území Rtyně nad Bílinou části Velvěty naším úřadem stanovena žádná místní úprava provozu týkající umístění dopravního značení ve vztahu k napojení na ul. Pražská vedoucí z obce Úpořiny.

 

- V souladu s platnou legislativou je náš úřad povinen uchovávat dokumenty týkající se stanovení místní úpravy provozu (tzn. umístění trvalého dopravního značení) po dobu 10-ti let od jejich pořízení, tzn. dokumenty vydané před rokem 2009 jsou již skartovány a tudíž nedohledatelné.

 

- Z Vaší žádosti vyplývá, že máte zájem o rozhodnutí či opatření obecné povahy týkající se umístění a zřízení dopravního značení na předmětné komunikaci po jejím uvedení do provozu v 70 letech 20. století, čímž bohužel nedisponujeme, neboť v té době náš správní úřad nejen neexistoval, ale i kdyby předmětné doklady by na něj byly následně v rámci delimitace předány, tak v současné době by byly již dávno skartovány.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 9.9.2019 / 9.9.2019
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu