Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web > Krajský úřad

 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 22. 8. 2019.
 

Odkazy


 
 

Dotaz žadatele:

„Na základě zákona č. 106/1999 Sb. žádám úřad Krajský úřad Ústeckého kraje, konkrétně

Odbor dopravy a silničního hospodářství, jakožto subjekt popsaný zákonem č. 129/2000 Sb. o poskytnutí níže uvedených konkrétních informací, a to ve smyslu příslušného paragrafu zákona č. 106/1999 Sb.

Proto žádám o poskytnutí těchto konkrétních informací:

1)     Seznam všech externích advokátních kanceláří a/nebo samostatných advokátů, kteří poskytovali Ústeckému kraji právní služby v oblasti problematiky dopravní obslužnosti v Ústeckém kraji v období od 1. 7. 2016 do současnosti (dále jen „relevantní období“);

2)     Přehled všech uhrazených faktur vystavených externími advokátními kancelářemi a/nebo samostatnými advokáty Ústeckému kraji v oblasti problematiky dopravní obslužnosti v Ústeckém kraji jakožto odběrateli v relevantním období, obsahujícího minimálně název poskytovatele právních služeb, fakturovanou částku, rozsah poskytnutých služeb a datum úhrady;

3)     Poskytnutí kopií všech faktur a s nimi souvisejících vyúčtování právních služeb, vystavených externími advokátními kancelářemi a/nebo samostatnými advokáty Ústeckému kraji v oblasti problematiky dopravní obslužnosti v Ústeckém kraji v relevantním období, to vše ve smyslu bodu 1 a 2 této žádosti.“.

 

Odpověď:


Na základě výše uvedeného Vám poskytujeme následující informace:

 

Ad 1)

V relevantním období poskytovala Ústeckému kraji právní poradenství v oblasti problematiky dopravní obslužnosti společnost SKILS s.r.o. advokátní kancelář (dříve WEIL, GOTSHAL & MANGES s.r.o. advokátní kancelář), IČO 25621050, se sídlem Křižovnické nám. 193/2, 110 00 Praha 1.

 

Ad 2)

V příloze Vám zasíláme přehled faktur vystavených v relevantním období ze strany SKILS s.r.o. advokátní kancelář (dříve WEIL, GOTSHAL & MANGES s.r.o. advokátní kancelář). Z hlediska rozsahu poskytnutých právních služeb lze uvést, že zahrnovaly zejména následující problematiku:

Právní poradenství a zastupování v řízeních před správními úřady a před správními a civilními soudy v rámci řady sporů mezi Ústeckým krajem a společností DPÚK a.s., jež se týkaly tvrzených nároků uvedeného dopravce v souhrnné výši několika miliard Kč;

Právní poradenství a zastupování v rámci řízení týkajících se sporů s dalšími dopravci týkajících se nároků ve výši desítek milionů Kč ze smluv o veřejných službách v souvislosti se zajišťováním dopravní obslužnosti;

Právní poradenství k otázce zapojení dopravců do integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje;

Právní poradenství k otázce smluvního uspořádání mezi Ústeckým krajem a obcemi při spolupráci v zajišťování dopravní obslužnosti a příprava relevantní smluvní dokumentace;

Komplexní právní poradenství a příprava návrhů smluvní dokumentace ve věci smluv o veřejných službách uzavíraných mezi Ústeckým krajem a dopravci při zajišťování dopravní obslužnosti;

Právní poradenství v souvislosti s posouzením oprávněnosti nároků dopravců na zvýšení ceny dopravního výkonu v důsledku změny právních předpisů vedoucí k navýšení zaručené mzdy řidičů;

Právní poradenství ohledně změn a ukončování smluvních vztahů s dopravci z hlediska zákona o zadávání veřejných zakázek a příprava příslušné smluvní dokumentace;

Komplexní právní poradenství týkající se záměru budoucího zajišťování dopravní obslužnosti na území kraje, právní analýza zahrnovala zejména právní aspekty zajišťování dopravní obslužnosti externím či vnitřním dopravcem;

Právní poradenství týkající se činnosti vnitřního dopravce Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, při zajišťování dopravní obslužnosti.

 

Ad 3)

Kopie požadovaných faktur Vám zasíláme v příloze této odpovědi.

 

 

Přílohy:

- přehled uhrazených faktur společnost SKILS s.r.o. advokátní kancelář (dříve WEIL, GOTSHAL & MANGES s.r.o. advokátní kancelář) za období od 1. 7. 2016 do 31. 7. 2019

- kopie faktur společnost SKILS s.r.o. advokátní kancelář (dříve WEIL, GOTSHAL & MANGES s.r.o. advokátní kancelář) za období od 1. 7. 2016 do 31. 7. 2019

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 9.9.2019 / 9.9.2019
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu