Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web > Krajský úřad > Dotazy a odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 6. 8. 2019.
 

 
 

Dotaz žadatele:

„…týkajících se stížnosti, k níž se Váš úřad vyjadřoval pro Krajský úřad v Ústí nad Labem přípisem tajemníka městského úřadu ze dne 12. 4. 2019, č. j. MU-VEJ/65/2019/taj. Žadatel konkrétně požadoval poskytnutí: 1. označení osoby stěžovatele, 2. sdělení, co je předmětem stížnosti, 3. sdělení, jaké konkrétní úkony, kterou úřední osobou a kdy provedl Váš úřad při vyřizování stížnosti,
4. poskytnutí podkladů, které si Váš úřad pro vyřizování stížnosti opatřil“.

 

Odpověď:

 

Na základě stížnosti žadatele ze dne 15. 8. 2019 na postup MěÚ Vejprty, jako příslušného povinného subjektu, k vyřízení jeho žádosti ze dne 6. 8. 2019 Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „KÚ ÚK, UPS“) shledal, že část žádosti uvedená pod č. 1 a 2 byla povinným subjektem vyřízena neúplně a nesprávně, tj. informace byla poskytnuta pouze částečně. Vzhledem k uvedené skutečnosti KÚ ÚK, UPS v souladu s § 16a odst. 6 písm. c) InfZ usnesením ze dne 5. 9. 2019 pod č. j. KUUK/119182/2019/UPS – 3, JID: 141780/2019/KUUK, sp. zn. KUUK/113879/2019 rozhodl o převzetí věci, v důsledku čehož je příslušným k vyřízení části žádosti žadatele ze dne 6. 8. 2019 označené č. 1 a 2.

 

KÚ ÚK, UPS na základě výše specifikované části žádosti o poskytnutí informace podle InfZ ze dne 6. 8. 2019 označené č. 1 a 2 podle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ žadateli sděluje:

 

  1. Stěžovatelem (podatelem) stížnosti ze dne 20. 10. 2017 označené: „Stížnost na průtahy s postoupením žádosti ze dne 22. 2. 2017“ byl J.W.

 

  1. Obsahem zmiňované stížnosti stěžovatel poukazoval na to, že dne 18. 10. 2016 podal u MěÚ Vejprty stížnost „na nedostatečný způsob, jakým byly prošetřeny mé podněty ze dne 18. 8. 2016 týkající se užívání pozemků parc.č. 720/1, 720/8, 726/1, 730, 732/3, 927 v k.ú. Kovářská za účelem skladování suroviny a výrobků pilařského závodu Pila Kovářská. Dne 22. 2. 2017 jsem u Vašeho úřadu podal žádost o přešetření způsobu vyřízení stížnosti.“ Předmětem stížnosti ze dne 20. 10. 2017 označené: „Stížnost na průtahy s postoupením žádosti ze dne 22. 2. 2017“ tak bylo nepostoupení podání J.W. ze dne 22. 2. 2017 správnímu orgánu příslušnému k jeho vyřízení, tj. KÚ ÚK, UPS.
 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 9.9.2019 / 9.9.2019
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu