Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web > Krajský úřad

 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 27. 7. 2019.
 

 
 

Dotaz žadatele:

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.“, ve kterém bylo s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „InfZ“), požadováno poskytnutí informací týkajících se stížnosti, k níž se Městský úřad Vejprty vyjadřoval pro Krajský úřad Ústeckého kraje přípisem tajemníka městského úřadu ze dne 12. 4. 2019, č. j. MU-VEJ/62/2019/taj. Žadatelka žádala 1. označení osoby stěžovatele, 2. sdělení, co je předmětem stížnosti, 3. sdělení, jaké konkrétní úkony, kterou úřední osobou a kdy provedl Městský úřad Vejprty při vyřizování stížnosti, 4. poskytnutí podkladů, které si Městský úřad Vejprty pro vyřizování stížnosti opatřil.“.


Odpověď:


MěÚ Vejprty v bodech 1. a 2. žádosti poskytl informace pouze částečné, KÚ ÚK, UPS je na základě podané stížnosti žadatelky na způsob vyřízení části žádosti, ze dne 13. 8. 2019, shledal jako neúplné a nesprávné. KÚ ÚK, UPS v souladu s § 16a odst. 6 písm. c) InfZ rozhodl usnesením č. j. KUUK/114979/2019/UPS – 3 ze dne 28. 8. 2019 o převzetí věci a je tak příslušným k vyřízení bodů 1. a 2. žádosti žadatelky ze dne 27. 7. 2019. KÚ ÚK, UPS na základě výše specifikovaných bodů 1. a 2. žádosti ze dne 27. 7. 2019, o poskytnutí informace podle InfZ, dle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ žadatelce sděluje:

1. Stěžovatelem (předkladatelem stížnosti ze dne 21. 10. 2017) byl J.W.

2. Předmětem stížnosti ze dne 21. 10. 2017 byla stížnost na postup MěÚ Vejprty, stavebního úřadu, který stěžovatele údajně nevyrozuměl o způsobu vyřízení jeho podnětu ze dne 18. 12. 2015, týkajícího se šetření správního deliktu spočívajícího v provozu pilařského závodu „Pila Kovářská“ o víkendu 11. a 12. 4. 2015 při otevřených vratech výrobní haly, v rozporu s podmínkami nařízení zkušebního provozu.

 

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 30.8.2019 / 30.8.2019
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu