Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web > Krajský úřad > Dotazy a odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 23. 7. 2019.
 

 
 

Dotaz žadatele:

„Žádost o informace dle Zákona č. 106/1999 Sb. Žadatelka tímto podáním s odkazem na InfZ požádala o poskytnutí informací týkajících se stížností, k níž se Městský úřad Vejprty vyjadřoval pro krajský úřad Ústeckého kraje přípisem tajemníka Městského úřadu ze dne 12. 4. 2019 č.j. MUVEJ/63/2019/TAJ. Konkrétně požadovala 1. označení osoby stěžovatele, 2. sdělen, co je předmětem stížnosti, 3. sdělení, jaké konkrétní úkony, kterou úřední osobou a kdy provedl Váš úřad při vyřizování stížnosti, 4. poskytnutí podkladů, které si Váš úřad pro vyřizování stížnosti opatřil.“. 

 

Odpověď:

 

MěÚ Vejprty uvedené podání vyřídil rozhodnutím pod č.j. MU-VEJ/107/2019/taj ze dne 25. 7. 2019 tak, že ve výrokové části rozhodnutí žadatelce sdělil (poskytl) informace požadované pod č. 1 a 2 její žádosti a část žádosti pod č. 3 a 4 podle § 15 odst. 1 InfZ odmítl z důvodu neexistence požadované informace.

 

Na základě stížnosti žadatelky ze dne 12. 8. 2019 na postup MěÚ Vejprty, jako povinného subjektu, při vyřízení její žádosti ze dne 23. 7. 2019 KÚ ÚK, UPS shledal, že část žádosti uvedená pod č. 1 a 2 byla povinným subjektem vyřízena neúplně a nesprávně, tj. informace byla poskytnuta pouze částečně. KÚ ÚK, UPS v souladu s § 16a odst. 6 písm. c) InfZ usnesením č. j. KUUK/114969/2019/UPS – 4, JID: 137107/2019/KUUK, sp. zn. KUUK/ 109981/2019 ze dne 28. 8. 2019 rozhodl o převzetí věci, v důsledku čehož je příslušným k vyřízení části žádosti žadatelky ze dne 23. 7. 2019 uvedené pod č. 1 a 2.

 

 

Na základě výše specifikované části žádosti o poskytnutí informace podle InfZ ze dne
23. 7. 2019 uvedené pod č. 1 a 2 KÚ ÚK, UPS podle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ žadatelce sděluje:

 

  1. Stěžovatelem (podatelem) stížnosti ze dne 21. 10. 2017 byl J.W.
  2. Předmětem stížnosti ze dne 21. 10. 2017 bylo nepostoupení podání J.W. ze dne 8. 4. 2014 správnímu orgánu příslušnému k jeho vyřízení. Předmětem uvedeného podání ze dne 8. 4. 2014 byla žádost podle § 175 odst. 7 správního řádu o přešetření způsobu vyřízení stížnosti, kterou jsem (stěžovatel) podával k Městskému úřadu Vejprty, stavebnímu úřadu dne 26. 3. 2014.

 

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 30.8.2019 / 30.8.2019
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu