Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web > Krajský úřad > Dotazy a odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 8. 8. 2019.
 

 
 

Dotaz žadatele:

Vážení,

ve smyslu článku 17 Listiny základních práv a svobod, provedeného zákonem č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších zákonů, Vás žádám o poskytnutí následující informace:

1) Text auditu resp. hloubkové kontroly nemocnice v Rumburku, který si nechala zpracovat Krajská zdravotní, a.s., na který odkazuje např. v článku „Krajská zdravotní má výsledky auditu Lužické nemocnice v Rumburku. Analýza nehovoří ve prospěch převzetí“ (Lidové noviny 22.7.2019, https://www.lidovky.cz/domov/krajska-zdravotni-ma-vysledky-auditu-luzicke-nemocnice-vrumburku. A190722_155609_ln_domov_ele); pozn.: patrně jde o tentýž dokument, který požaduji v bodě 2.;

2) Dokument „Posouzení využití akciové společnosti Lužická nemocnice a poliklinika pro co nejefektivnější zajištění zdravotní péče prostřednictvím Krajské zdravotní, a. s.“, na který odkazuje tisková zpráva KZ, a.s. ze dne 22.7.2019 „Krajská zdravotní obdržela výsledek hloubkové prověrky rumburské nemocnice a dál jedná“ (http://www.kzcr.eu/cz/kz/o-spolecnosti/tiskovezpravy/# ca8743)

3) Text návrhu smlouvy o smlouvě budoucí k převzetí Lužické nemocnice, zaslaný Krajskou zdravotní, a.s. starostovi města Rumburk a předsedovi představenstva společnosti Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.; jedná se o dokument, na který odkazuje tisková zpráva KZ, a.s. ze dne 29.7.2019, „Krajská zdravotní zaslala Rumburku návrh smlouvy o smlouvě budoucí k převzetí

Lužické nemocnice“, (http://www.kzcr.eu/cz/kz/o-spolecnosti/tiskove-zpravy/#ca8757)

Důvod žádosti: Jako odborník na zdravotnické právo jsem byl osloven občany Šluknovska ze sdružení „zachraňme nemocnici“, a nezávisle na tom starosty obcí Šluknovska a senátorem za tento region, s žádostí o vyjádření, co je příčinou kritického stavu nemocnice, jaké další kroky nabízí právní řád a jak je možno právně chránit zájmy místních pojištěnců. Aby moje vyjádření, které bude patrně využito i mediálně, bylo co možná přesné a pravdivé, potřebuji se seznámit s výše uvedenými dokumenty.

Žádost je adresována Ústeckému kraji, jako vlastníkovi Krajské zdravotní a.s., neboť předpokládám, že vzhledem k vyjádřením zástupců Kraje a jejich jednání se státem a zdravotními pojišťovnami jsou s požadovanými dokumenty obeznámeny a jsou v dispozici Kraje. Totožná žádost je pak adresována pro urychlení komunikace Krajské zdravotní a.s., kterou považuji vzhledem k její vlastnické struktuře ve smyslu obecně známé judikatury za veřejnou instituci, tedy subjekt povinný dle zákona 106/1999 Sb. Vzhledem k tomu, že požadované informace se takřka jistě týkají výhradně veřejných či plně veřejně vlastněných entit (KZ, a.s., Lužická nemocnice s poliklinikou a.s., Ústecký kraj, město Rumburk, VZP a další zdravotní pojišťovny), nejde ani o výjimku ochrany osobního tajemství.

Pokud již byly požadované informace zveřejněny, je možno vyhovět žádosti též odkazem na takový veřejně přístupný zdroj. Pokud vzniknou se zpracováním této žádosti náklady uznatelné ve smyslu zákona 106/1999 Sb., žádáme o sdělení položkové kalkulace těchto nákladů. Věřím však, že poskytnutí požadovaných informací nebude náročné, neboť stačí pouhá kopie zdrojového materiálu.

…“.


Odpověď:


Povinný subjekt žadateli zaslal sdělení, že existuje jeden dokument s názvem „Výsledky posouzení využití akciové společnosti Lužická nemocnice a poliklinika pro co nejefektivnější zajištění zdravotní péče prostřednictvím Krajské zdravotní, a.s.“. Přílohy byly žadateli dány k dispozici prostřednictvím aplikace Úschovna Krajského úřadu Ústeckého kraje na tomto odkaze: https://uschovna.kr-ustecky.cz/index.php/s/jecXRM7mKQKPXaa, neboť soubory jsou příliš veliké a datová schránka ani server krajského úřadu neumožňuje soubory této velikosti odesílat.

Povinný subjekt vydal rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti v bodě 3) dle § 15 odst. 1 InfZ, jelikož požadované informace k dispozici nemá. Povinný subjekt o smlouvě nerozhodoval.

Dle § 5 odst. 3 InfZ u mimořádně rozsáhlé informace poskytnuté v elektronické podobě postačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 28.8.2019 / 28.8.2019
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu