Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web > Krajský úřad > Dotazy a odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 31. 7. 2019.
 

 
 

Dotaz žadatele:

„Podle sdělení Městského úřadu, odboru životního prostředí, Louny, sp. zn. MULN/6576/2019/OZP/SJ, jehož kopii překládáme, se následující pozemky v katastrálním území Chlumčany u Loun - 44/1, ostatní plocha, 44/2, orná půda, 44/7, orná půda, 44/22, orná půda, 451/14, trvalý travní porost a 451/15, trvalý travní porost – staly pozemky nehonebními dle § 2 písm. e) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.“.

Odpověď:


Žadatel Honební společenstvo Chlum – Chlumčany, se sídlem Chlumčany 18, 439 03 Chlumčany, IČ: 49124056, požádal dne 31. 7. 2019 Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí (dále jen „povinný subjekt“) o následující informace:

 

K otázce zda pozemky p.p.č. 44/1, 44/2, 44/7, 44/22, 451/14 a 451/15 v k.ú. Chlumčany u Loun se staly pozemky nehonebními dle § 2 písm. e) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti poskytuje povinný subjekt tuto informaci:

Povinný subjekt nemá ve své evidenci žádné správní rozhodní, jímž by byly výše uvedené pozemky prohlášeny za pozemky nehonební.

Nad rámec shora uvedeného uvádíme, že informací se podle § 3 odst. 3 InfZ rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Podle ustanovení § 2 odst. 4 InfZ se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 13.8.2019 / 13.8.2019
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu