Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web > Krajský úřad > Dotazy a odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 25. 7. 2019.
 

 
 

Dotaz žadatele:

„V souladu s právní úpravou zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

 

 

1.     Seznam smluv, které Váš územní samosprávný celek (kraj/statutární město) v období od 1. 1. 2015 do 23. 7. 2019 uzavřel se společností Atelier T - plan, s.r.o., IČ: 26483734, včetně všech dodatků. V tomto seznamu prosím o uvedení názvu smlouvy (dodatku), data jejího uzavření a jejího předmětu.

2.     Čas plnění, resp. termíny plnění sjednané ve smlouvách uvedených pod bodem 1). Pokud je čas plnění určen lhůtou, prosím také o poskytnutí informace, kdy začala běžet.

3.     Data předání a převzetí plnění na základě smluv uvedených pod bodem 1).

4.     V případě, že bude z nějakého důvodu odmítnuto poskytnutí informací požadovaných v bodech 2) a 3), prosím o zaslání kopií protokolů o předání a převzetí plnění nebo částí plnění dle smluv uvedených pod bodem 1).“.

 


Odpověď:

 

Dobrý den,

na základě Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím sdělujeme následující informaci:

  1. V období od 1. 1. 2015 do 23. 7. 2019 uzavřel Ústecký kraj se spol.  Ateliér T-plan, s. r. o., IČ: 26483734 pouze 1 smlouvu o dílo s názvem: „Územní studie Krušné hory – Ústecký kraj“ a to dne 21. 12. 2017; ke smlouvě nebyly uzavřeny žádné dodatky. Předmětem je zpracování územní studie na území Krušných hor v Ústeckém kraji.

  2. Etapa A – doplňkové průzkumy a rozbory, vč. stanovení postupu zpracování a první návrh řešení – předání do 15. 7. 2018. Etapa B – konečný návrh řešení ÚS – předání do 8 týdnů ode dne předání pokynů projektantovi – lhůta začala běžet 19. 3. 2019.

  3. Etapa  A  byla předána zhotovitelem dne 13. 7. 2018 a převzata objednatelem dne 30. 11. 2018. Etapa B byla předána zhotovitelem dne 20. 5. 2019, k odstranění nedodělků a provedení konečných úprav byla dne 5. 6. 2019 dohodnuta lhůta 65 dnů.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 2.8.2019 / 2.8.2019
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu