Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web > Krajský úřad > Dotazy a odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 12. 7. 2019.
 

 
 

Dotaz žadatele:

„Tímto podle ust. § 36 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) žádá odvolatel xxx o sdělení stavu územního řízení vedeného k vydání územního rozhodnutí na umístění stavby nazvané „Ústí nad Labem, Brná ČOV-převedení na ČOV Střekov“ na pozemku parc. č. 853/1, 859/2, 910/3, 910/11, 910/19, 910/22, 919 v katastrálním území Brná nad Labem, parc. č. 2960/5, 4114/1, 4114/2, 4119/1 v katastrálním území Střekov.

Žádáme zejm. o sdělení, zda bylo řízení pravomocně ukončeno, s jakým výsledkem a podle ust. z.č. 106/1999 Sb., žádáme o kopii rozhodnutí, kterým bylo řízení pravomocně ukončeno.“.


Odpověď:

 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen UPS), Vám tímto sděluje, že odvolací řízení ve věci vydaného územního rozhodnutí o umístění stavby, označené jako „Ústí nad Labem, Brná ČOV - převedení na ČOV Střekov“, č. j.: SÚ/030/LIB/1772/2015/2017, ze dne 24. 5. 2017, je UPS stále vedeno a nebylo tedy doposud ukončeno vydáním rozhodnutí o odvolání.

OREA - INVEST s.r.o., IČ.: 25842480, se sídlem Svojsíkova 1956/2, 708 00 Ostrava, Poruba, zastoupená Ing. Petrem Zdražilem, jednatelem společnosti, je v tomto odvolacím řízení účastnicí řízení. Rozhodnutí ve věci Vám proto bude oznámeno prostřednictvím příslušné datové zprávy.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 26.7.2019 / 26.7.2019
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu