Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web

 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 19. 6. 2019.
 

Odkazy


 
 

Dotaz žadatele:

„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informaci:

1. Poskytnutí kopie rozhodnutí ze dne 23. 4. 2019 pod č.j. KUUK/41965/2019/ZPZ o vyhlášení chráněné rybářské oblasti na části mimopstruhového revíru č. 441 022 Labe 4-5 od jezu Střekov po linii vedenou napříč korytem Labe od kovového mola s můstkem na pravém břehu po starý odběrný objekt na levém břehu Labe, a to z důvodu ochrany původních druhů ryb shromažďujících se před migrační bariérou. Rozhodnutí KÚ by mělo být k dispozici na stránkách krajského úřadu zde:

https://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1733497.

Požaduji rovněž informaci o tom, zda je rozhodnutí již pravomocné nebo zda bylo napadeno opravnými prostředky.“.

 

Odpověď:

 

Krajský úřad ve vazbě na příslušnost vymezenou zákonem o rybářství sděluje k  požadovaným informacím následující odpověď ve smyslu zákona:

 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal dne 23.4.2019 pod č. j. KUUK/41965/2019/ZPZ rozhodnutí, kterým v souladu s ustanovením § 5 odst.1 zákona o rybářství vyhlásil chráněnou rybí oblast na části mimopstruhového rybářského revíru č. 441 022 Labe 4-5. Toto rozhodnutí se doručuje účastníkům řízení v souladu s ustanovením § 4 odst. 8 zákona o rybářství veřejnou vyhláškou tak, že bylo vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Ústeckého kraje po dobu 30 dnů.

Toto rozhodnutí bylo vyvěšeno od 24. 4. 2019 do 25. 5. 2019.

Rozhodnutí  č. j. KUUK/41965/2019/ZPZ nabylo právní moci dne 11. 6. 2019 a nebylo napadeno opravnými prostředky.

 

Kopii požadovaného rozhodnutí ze dne 23. 4. 2019 pod č. j. KUUK/41965/2019/ZPZ s vyznačením právní moci a doby vyvěšení zasíláme v příloze.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 27.6.2019 / 27.6.2019
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu