Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web

 

Ropovod Družba

ODPOVĚĎ pro Andreu Angermannovou, MF Dnes, 29.6.2018
 

 
 

Dotaz (v původním znění):

Hezký den, 

aktualizace územního plánu kraje počítá s koridorem ropovodu Družba, jehož stavbu schválila vláda. V této souvislosti prosím o odpovědi:

1. Kolik připomínek k aktualizaci územního plánu kraje jste už dostali a od kterých měst a třeba dalších organizací?

2. Kdy by podle vás o nich mohlo být rozhodnuto? 

3. Projet je zásadní pro Litvínov, Klíny i další obce. Přestože není povinnost kraje dotčená města informovat předem, nepovažovali jste za důležité je informovat hned ve chvíli, kdy firma Mero do územního plánu kraje zapsala. Pak by nezbývalo pouhých 30 dní na podávání připomínek.  

Odpověď:

1. Kolik připomínek k aktualizaci územního plánu kraje jste už dostali a od kterých měst a třeba dalších organizací?

            Ke zveřejněnému návrhu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR ÚK) pro společné jednání s dotčenými orgány, sousedními kraji a MMR obdržel krajský úřad celkem 148 připomínek od 16 obcí, 2 sousedních krajů, 12 právnických osob a   118 fyzických osob.

 

K vymezení koridoru pro ropovod Litvínov – Spergau byly podány tři připomínky, a to Svazkem obcí regionu Krušných hor, obcí Klíny a městem Litvínov.

2. Kdy by podle vás o nich mohlo být rozhodnuto?

     

              O připomínkách podaných ke společnému jednání se samostatně nerozhoduje. Teprve až po veřejném projednání, kterého se již účastní i veřejnost a dotčené obce, a oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou proti návrhu uplatnit námitky (a „každý“ opět připomínky), pořizovatel zpracuje s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek podaných jak ke společnému jednání, tak k veřejnému projednání. Připomínky uplatněné ke společnému jednání slouží mimo jiné jako podklad pro MŽP k vydání stanoviska SEA a pro MMR k vydání stanoviska ke koordinaci využívání území, zajištění širších územních vztahů a mezinárodních závazků a souladu s Politikou územního rozvoje ČR (PÚR). Jejich vypořádání je součástí odůvodnění opatření obecné povahy (OOP), kterým se ZÚR vydávají. O námitkách podaných v rámci veřejného projednání krajské zastupitelstvo rozhoduje a své rozhodnutí odůvodňuje – to vše rovněž v odůvodnění OOP, kterým se ZÚR vydávají. Vydání 2. aktualizace ZÚR ÚK se předpokládá v roce 2020.

 

3. Projekt je zásadní pro Litvínov, Klíny i další obce. Přestože není povinnost kraje dotčená města informovat předem, nepovažovali jste za důležité je informovat hned ve chvíli, kdy firma Mero do územního plánu kraje zapsala. Pak by nezbývalo pouhých 30 dní na podávání připomínek.  

 

Dle Listiny základních práv a svobod lze státní moc uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví. Dle uvedeného ustanovení nemá krajský úřad možnost projednávat návrh ZÚR jiným než stavebním zákonem stanoveným postupem. Jiným postupem (nebo delšími lhůtami) by došlo k nezákonnému zvýhodnění nebo naopak znevýhodnění některé části zúčastněných osob. Druhá aktualizace ZÚR ÚK řeší celkem 24 nových nebo měněných koridorů staveb veřejné infrastruktury a dále zasahuje do původního textu ZÚR ÚK v 201 bodu. Z tohoto důvodu ukládá stavební zákon doručit návrh ZÚR veřejnou vyhláškou a projednat ho veřejně při veřejném projednání, na které se může dostavit každý, to vše tak, aby k připomínkování návrhu měli všichni rovné podmínky.

Připravila:

Ing. Lucie Dosedělová, tisková mluvčí
oddělení mediální komunikace

odbor kanceláře hejtmana Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 741

mob. +420 723 520 855

dosedelova.l@kr-ustecky.cz

 
Zodpovídá: Mgr. Markéta Flochová
Vytvořeno / změněno: 13.7.2018 / 13.7.2018
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu