Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web

 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 17. 5. 2018.
 

Odkazy


 
 

Dotaz žadatele:

 

Občanské sdružení NESEHNUTÍ tímto žádá Krajský úřad Ústeckého kraje (dále jen Úřad) o poskytnutí informace podle ustanovení § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ohledně reklam, které Úřad či podavatelé podnětů shledávají závadné v tom smyslu, jak to vyplývá z následujících bodů odst. 3, § 2, zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy:

 

a) Reklama nesmí být v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí obsahovat jakoukoliv diskriminaci z důvodů pohlaví,

b) nesmí ohrožovat obecně nepřijatelným způsobem mravnost,

c) snižovat lidskou důstojnost,

d) obsahovat prvky pornografie a násilí.

 

A to vždy v rozmezí od 1.1. 2013 až do 31. 12. 2017.

 

A) Žádáme o poskytnutí informace o počtu podnětů ohledně reklamy, kterou podatelé podnětů shledávají závadnou ve smyslu uvedeném výše.

 

B) Dále žádáme o poskytnutí informace o počtu zahájených správních řízení:

a) na základě vlastního šetření

b) na základě obdržených podnětů

 

C) Žádáme o kopie rozhodnutí vzešlých ze správního řízení a obrazový materiál reklam, jež byl součástí materiálů a důkazních prostředků pro správní řízení, které Úřad v rozmezí od 1.1. 2013 až do 31. 12. 2017 vedl, ukončil nebo v nich zahájil řízení.

 

D) Žádáme o poskytnutí anonymizovaných kopií vyrozumění podatelům podnětů o důvodech nezahájení správního řízení, které Úřad odeslal odmítnutým podavatelům v případech, kdy se rozhodl řízení nezahájit a obrazový materiál související s danými případy.“.

 

Odpověď:

A) Žádáme o poskytnutí informace o počtu podnětů ohledně reklamy, kterou podatelé podnětů shledávají závadnou ve smyslu uvedeném výše.

Odpověď:

V časovém rozmezí obdržel krajský úřad 2 podněty.

 

B) Dále žádáme o poskytnutí informace o počtu zahájených správních řízení:

a) na základě vlastního šetření

b) na základě obdržených podnětů

Odpověď:

Krajský úřad nezahájil žádné řízení, a to ani z vlastního podnětu ani na základě obdrženého podnětu.

 

C) Žádám o kopie rozhodnutí vzešlých ze správního řízení a obrazový materiál reklam, jež byl součástí materiálů a důkazních prostředků pro správní řízení, které Úřad v rozmezí od 1. 1. 2013 až do 31. 12. 2017 vedl, ukončil nebo v nich zahájil řízení.

Odpověď:

Jelikož krajský úřad nevedl žádné řízení, nemá rozhodnutí, která by poskytl.

 

D) Žádáme o poskytnutí anonymizovaných kopií vyrozumění podatelům podnětů a důvodech nezahájení správního řízení, které Úřad odeslal odmítnutým podavatelům v případech, kdy se rozhodl řízení nezahájit a obrazový materiál související s danými případy.

Odpověď:

V příloze tohoto dopisu zasíláme požadované dokumenty v rozsahu 6 listů. Jedná se 3 odpovědi (4 strany) na 2 podněty včetně 2 obrazových příloh.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 6.6.2018 / 6.6.2018
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu