Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web > Krajský úřad > Dotazy a odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Cyklostezka v úseku Ústí nad Labem - Děčín

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 20. 5. 2018.
 

 
 

Dotaz žadatele:

„…jsem pravidelný uživatel cyklostezky Labská stezka, hlavně v úseku Ústí n. L. – Děčín (ale nejen tam). Velmi oceňuji vše, co se za poslední roky  vybudovalo pro volnočasové aktivity.

Bohužel ale musím konstatovat, že sice umíme vybudovat pěkné věci, ale už se o ně neumíme řádně starat tak, aby sloužily spolehlivě i dalším generacím.

Podobný pocit mám při pohledu na vzhled povrchu cyklostezky a její okolí. V úseku UL - DC je mnoho míst, kde nejsou vidět krajnice (což může bát i někdy nebezpečné), protože jsou buď zaneseny zbytky posečené uschlé trávy, spadaným listím a úlomky větví nebo přímo zarostlé drny s trávou. Někde přesahují větve z keřů či stromů nad povrch cyklostezky a zvláště v době hustého provozu to může být nebezpečné.

Další problém, na který chci ukázat, je úklid odpočívadel.  Nevím, jestli je stanovena nějaká pravidelná doba, kdy se uklízí okolí odpočívadel a kdy se odváží odpadky.  Nicméně při zvýšeném počtu cyklistů a dalších uživatelů je evidentní, že stávající kapacita odpadkových nádob  je nedostatečná a odpady by se měly odvážet častěji. 

Přesně toto je případ odpočívadla na úseku UL - DC v Nebočadech u Děčína. V příloze je snímek ze dne 20.5.2018 s přetékajícími nádobami na odpadky (tento stav trvá celý týden). A to pominu nepříjemný zápach, který se z košů line a nelze poslat emailem. Musím konstatovat, že tato situace je zde naprosto běžná. Co si asi myslí domácí i zahraniční turisté, kterých zde denně projede desítky,  je zřejmé.

Proto na základě výše uvedeného zákona žádám o poskytnutí těchto informací, týkajících se úseku mezi Ústím n. L. a Děčínem:

 1. Kdo (jaký útvar) Ústeckého kraje má na starosti údržbu cyklostezky
 2. Jaký je systém, jakým způsobem je řešena oblast údržby a úklidu cyklostezky a okolí (jaké činnosti, frekvence, kdo konkrétně)
 3. V případě využívání externích firem žádám o kopii aktuálně platných smluv
 4. Komu a kolik bylo za rok 2017 zaplaceno na opravách a údržbě (vč. úklidu)
 5. Kdo a jak často kontroluje stav, vzhled a úklid cyklostezky v uvedeném úseku
 6. Komu konkrétně lze přímo posílat připomínky, týkající se cyklostezky

…“.


Odpověď:

 

 1. Údržbu cyklostezky provádí místně příslušný provoz Správy a údržby silnic Ústeckého kraje (dále jen „SÚS“) ve spolupráci s obcemi na trase cyklostezky.

 2. SÚS cyklostezky provádí hlavní údržbu na začátku a na konci cyklistické sezóny. Podle potřeby pak provádí průběžnou údržbu především obce.

 3. Externí dodavatelé nejsou využíváni.

 4. Obce zajišťují svůj podíl na údržbě na své náklady na základě dohody o partnerství s Ústeckým krajem. Tyto smlouvy nejsou podmíněné žádnou finanční odměnou, jde o spolupráci.

 5. Kontrola cyklostezek ze strany našeho oddělení neprobíhá periodicky, ale pouze namátkově. Vzhled a úklid cyklostezek v daném úseku kontrolují obce.

 6. Podněty a připomínky, týkající se cyklostezek lze zasílat na KÚÚK odbor regionálního rozvoje, oddělení fondů a programů EU, konkrétně na chmelova.z@kr-ustecky.cz, nebo dotčeným městům a obcím.

   

  Velmi si ceníme Vašeho podnětu a v současné době jsme již zahájili kroky ke zjednání nápravy.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 5.6.2018 / 5.6.2018
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu