Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web

 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 4. 10. 2017.
 

Odkazy


 
 


Dotaz žadatele:

„…poskytnutí veškerých dokumentů týkajících se šetření podnětu, který učinil u Městského úřadu Vejprty, stavebního úřadu, JUDr. J. W., svým podáním ze dne 22. 2. 2017.“.Odpověď:

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „KÚ ÚK, UPS“), jakožto povinný subjekt, na základě žádosti ze dne 4. 10. 2017, o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), a to poskytnutí veškerých dokumentů týkajících se šetření podnětu, který učinil u Městského úřadu Vejprty, stavebního úřadu žadatel svým podáním ze dne 22. 2. 2017 dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím poskytuje v souladu s uvedenou žádostí požadované dokumenty založené ve spise vedeném Městským úřadem Vejprty, stavebním úřadem, pod sp. č. MU-VEJ/617/Sú-Še.


KÚ ÚK, UPS k příslušnosti k vydání tohoto sdělení uvádí:


Dne 28. 8. 2017 byl KÚ ÚK, UPS doručen přípis tajemníka Městského úřadu Vejprty, kterým podle § 14 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) uvědomil nadřízený orgán o skutečnosti, že ve věci „Pila Kovářská“ a u podání nelze určit oprávněnou úřední osobu. Postupně jsou KÚ ÚK, UPS předávány spisy k postupu dle § 131 odst. 4 správního řádu. Mezi předanými neukončenými (nevyřízenými) spisovými složkami předanými KÚ ÚK UPS byla žádost o poskytnutí informací č. j. 2804/2017. Pod uvedeným jednacím číslem bylo dne 4. 8. 2017 u Městského úřadu Vejprty zaevidováno výše uvedené podání žadatele, označené jako žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. KÚ ÚK, UPS podání ze dne 22. 2. 2017 řešil v rámci jeho stížnosti vedené pod spis. zn. P-82/UPS/2017. Spisová složka Městského úřadu Vejprty, stavebního úřadu (dále jen „SÚ Vejprty“), č. j. 617/2017, vedená ve věci podnětu z 22. 2. 2017, byla KÚ ÚK, UPS předána spolu s výše uvedeným přípisem tajemníka Městského úřadu Vejprty dne 28. 8. 2017. V současné době KÚ ÚK, UPS disponuje spisovou složkou vedenou ve věci podnětu žadatele z 22. 2. 2017, ze kterého je informace požadována, a tudíž se stal povinným subjektem pro vyřízení předmětné žádosti o poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím. 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 18.5.2018 / 18.5.2018
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu